ChristenUnie Veenendaal

RSS icon linking to RSS overview

Stem donderdag 23 mei ChristenUnie-SGP!

ChristenUnie Veenendaal 2019051814.jpgmaandag 20 mei 2019 Stem 23 mei voor een Christelijk geluid in Europa. Samenwerking ja, superstaat nee. Lees verder >
Labels

Het sociaal domein levert veel op!

jeugdhulp.jpgvrijdag 19 april 2019 Met de juiste zorg en ondersteuning kunnen mensen met een zorgvraag hun waardevolle plaats in de samenleving blijven innemen. Goede zorg draagt bij aan het kunnen vervullen van de rol in het gezin, de familie of de vriendenkring. Het draagt bij aan (economische) zelfstandigheid en eigenwaarde. Zo bezien leveren de investeringen van de gemeente in het Sociaal Domein veel op. Dit is de manier waarop de ChristenUnie kijkt naar het Sociaal Domein, ook nu het geld dat daarvoor beschikbaar is onvoldoende blijkt. Lees verder >
Labels

Nieuwe opdracht voor het welzijnswerk

welzijnswerk.jpgdonderdag 18 april 2019 In juni van dit jaar besluiten wij als raad hoe de nieuwe opdracht voor het Welzijnswerk in Veenendaal eruit komt te zien. Om dit goed voor te bereiden heeft de wethouder een voorlopig plan aan de raad voorgelegd en gevraagd wat de gemeenteraad van de conceptplannen vindt.
Als ChristenUnie staan we achter de uitgangspunten zoals die als die verwoord zijn in de Visie Sociaal Domein en verder uitgewerkt worden in het plan Veenendaal 2020. Deze zijn op een goede manier verwerkt in het voorstel. Lees verder >
Labels

Op pad met burgemeester Gert-Jan Kats

Afbeelding bij bijdrage Op pad met Gert-Jan Kats.JPGvrijdag 12 april 2019 Om Veenendaal en raadsleden te leren kennen, gaat burgemeester Gert-Jan Kats telkens met twee raadsleden op bezoek bij een instelling of een locatie naar keuze van de raadsleden. Henk van Soest (ChristenUnie) en Ronald Veen (VVD) zijn een groot voorstander van vrijwilligerswerk. Immers de overheid kan niet voor alles en iedereen zorgen! Hun keuze viel op Stichting Present Veenendaal: een mooie aanjager voor vrijwilligerswerk in Veenendaal! Lees verder >
Labels

Hooggespannen verwachtingen

Afbeelding Hoogspanningsmast bij bijdrage Hooggespannen verwachtingen.jpgwoensdag 10 april 2019 Het vervolgonderzoek van TenneT heeft bevestigd dat het technisch mogelijk is om de hoogspanningslijn in Veenendaal ondergronds te brengen. Dat is op zich goed nieuws. Maar zullen de hoogspanningsmasten binnen afzienbare tijd verdwijnen?
Voor Veenendaal, waar ongeveer 5 kilometer aan hoogspanningslijnen dwars over bewoond gebied loopt, zal de financiƫle bijdrage ongeveer 5,7 miljoen Euro bedragen. Echter de financiƫle situatie in Veenendaal is niet rooskleurig. Het college vraagt de politiek om hun voorkeur te geven aan het vervolgproces Lees verder >
Labels

ChristenUnie wil inwoners meer betrekken bij de politiek - 1 april

35659903_948251365333289_8216311315291963392_n.jpgmaandag 01 april 2019 Inwoners van Veenendaal mogen meer betrokken worden bij de politieke besluiten die genomen worden. Zoveel hoofden, zoveel zinnen. Inwoners van Veenendaal kunnen eens per vier jaar naar de stembus om hun vertegenwoordigers te kiezen. Dat is in 2017 gebeurd, maar hoe betrek je inwoners nog beter bij de Veenendaalse politiek in de 4 jaren tussen de verkiezingen? Het antwoord op die vraag lijkt even simpel, als doeltreffend: betrek inwoners echt bij de politiek door ze een stem te geven in de raadsvergadering. Lees verder >
Labels

Gebruik en uitdelen van ballonnen is niet meer van deze tijd!

25DD1C48-A868-4251-A792-28AD019FACA6.jpegvrijdag 29 maart 2019 In de raadsvergadering van 27 maart heeft het CDA een motie ingediend over het ontmoedigen van het gebruik en het uitdelen van ballonnen. Als ChristenUnie ondersteunen wij alle initiatieven om het zwerfafval terug te dringen. Wij hebben deze motie dan ook van harte mede-ingediend. Lees verder >
Labels