ChristenUnie Veenendaal

RSS icon linking to RSS overview

Welke schouders dragen de zwaarste lasten?

foto henk.jpgzaterdag 17 november 2018 Deze vraag hebben wij onszelf als fractie van de ChristenUnie gesteld tijdens de voorbespreking van de Programmabegroting 2019-2022. Het Rijk bezuinigt enorm op het sociaal domein. Vooral voor de Wmo en de Jeugdzorg is minder geld beschikbaar. Veenendaal heeft, in vergelijking met andere gemeenten in Nederland, een goed voorzieningenpakket voor de Wmo en voor de mensen met lage inkomens. Maar een tekort van vijf miljoen in de komende jaren op vooral de Wmo en de Jeugdzorg, kan niet worden opgevangen zonder forse maatregelen. Lees verder >
Labels

Veel politiek talent op de CSV

csv raad 6.JPGvrijdag 16 november 2018 Donderdag 15 november was de afsluiting van een politiek project in de derde klas van de theoretische leerweg op de Christelijke Scholengemeenschap Veenendaal. Met een debat in de raadszaal van het gemeentehuis lieten de leerlingen zien wat ze allemaal geleerd hebben over de politiek en over debattechnieken. Raadslid Willem van Braak fungeerde als voorzitter tijdens dit debat, nadat hij het project een aantal weken eerder had afgetrapt met een gastles over het oprichten van een politieke partij en hoe campagne te voeren. Lees verder >
Labels

Tarief schoonmaakondersteuning op €10 gebleven

stofzuigen-e1488982163823.jpgdonderdag 15 november 2018 Donderdagavond 8 en maandagavond 12 november heeft de gemeenteraad de Programmabegroting 2019-2022 behandeld. Een van de voorstellen in de Programmabegroting was om het tarief voor de schoonmaakondersteuning te verhogen naar € 15,-. Aangezien de gemeente in het Sociaal Domein een structureel tekort heeft van € 5 miljoen per jaar, moeten er keuzes gemaakt worden. Lees verder >
Labels

Goed bericht uit Den Haag

Afbeelding Hoogspanningsmast bij bijdrage Goed nieuws uit Den Haag.jpgdinsdag 13 november 2018 Op 8 november maakte minister Wiebes bekend dat o.a. Veenendaal voor het ondergronds aanbrengen van hoogspanningslijn in aanmerking komt. Naast Veenendaal komen nog zestig gemeenten in het rijtje voor. In Veenendaal gaat het om circa 5 kilometer aan bovengrondse hoogspanningslijnen die ondergronds moeten worden aangebracht. Lees verder >
Labels

Algemene beschouwingen ChristenUnie: Bewerk en bewaar

Afbeelding Tineke bij bijdrage Algemene Beschouwingen 8 november 2018.jpgdonderdag 08 november 2018 Op 8 november heeft fractievoorzitter Tineke Bette, namens de fractie van de ChristenUnie, tijdens de behandeling van de Programmabegroting 2019-2022 de Algemene Beschouwingen uitgesproken met de volgende woorden: Lees verder >
Labels

Alleen ga je sneller, samen kom je verder!

teamsessie.jpgdinsdag 30 oktober 2018 Tijdens een drukke politieke periode met diverse bijeenkomsten, heeft de ChristenUnie fractie en wethouder Engbert Stroobosscher ook tijd geïnvesteerd in een teamsessie. Omdat we nu een aantal maanden aan de slag zijn als ‘nieuwe’ fractie, is het ook goed om te investeren in de ontwikkeling van het team. Het is tenslotte de bedoeling om 4 jaar met elkaar als fractie aan de slag te gaan. Lees verder >
Labels

1+ Samen

Logo IW4maandag 22 oktober 2018 Een samenleving waarin iedereen mee kan doen, daarvoor is een inclusieve arbeidsmarkt nodig. Dit is één van de pijlers onder de variant 1+ waarin IW4 en de afdeling Economie en Werk gaan samenwerken; ‘een gemeenschappelijke en verder geïntegreerde werkgeversbenadering ten behoeve van het ondersteunen van de ontwikkeling van een inclusieve arbeidsmarkt’. Lees verder >
Labels

Archief > 2018

november

oktober

september

augustus

juli

juni

mei

april

maart

februari

januari