ChristenUnie Veenendaal

RSS icon linking to RSS overview

Campagnefilm ChristenUnie Veenendaal

Schermafdruk 2018-03-12 15.10.26maandag 12 maart 2018 Bekijk hier de campagnefilm van de ChristenUnie Veenendaal. Lees verder >
Labels

Actieplan 'Waardig ouder worden'

ChristenUnie Veenendaal 20180310- Verkiezingscampagne Veenendaal100maandag 12 maart 2018 Zaterdag 10 maart hebben we in Utrecht, samen met Gert-Jan Segers en een groot aantal vertegenwoordigers van gemeenteraadsfracties uit het land het actieplan 'Waardig ouder worden' ondertekend.
Onze senioren zijn waardevolle inwoners van Veenendaal. Zij vervullen een belangrijke bijdrage aan de samenleving via mantelzorg en vrijwilligerswerk. Daarvoor zijn wij hen dankbaar. Anderzijds gaat ouderdom ook vaak gepaard met kwetsbaarheid en afhankelijkheid, op verschillende gebieden van het leven. Wij willen dat senioren in onze gemeente waardig oud kunnen worden. Dat kan in een omgeving waarin mensen naar elkaar omzien. Daarom investeren wij in goede zorg en ondersteuning, goede huisvesting en in activiteiten die eenzaamheid tegengaan. Zo bouwen wij - sámen met senioren - aan een samenleving waarin zij een waardevolle plaats hebben. Lees verder >
Labels
Zorg, Welzijn & Sport

Veenendaal Verbinden

photovisi-download (1)donderdag 01 maart 2018 Dat is de slogan van ons verkiezingsprogramma. En dat doen wij niet alleen vanuit de politiek.
Veenendaal kent heel veel organisaties en vrijwilligers die zich hiervoor dagelijks inzetten. We zijn dankbaar voor de inzet van al die vrijwilligers. En daarom hebben we vandaag op complimentendag een flink aantal (maar helaas lang niet allemaal) vrijwilligers een compliment gegeven. Een bosje bloemen en een Lees verder >
Labels

ChristenUnie stelt schriftelijke vragen over proces en procedure integratie Volksuniversiteit met de Bibliotheek

Cultuurplein Veenendaalmaandag 26 februari 2018 In de vastgestelde Cultuurnota, die in mei 2017 is aangenomen, staat dat de Volksuniversiteit aansluiting moet zoeken bij een bestaande instelling, waarbij de bestaande organisatie afgebouwd wordt. Wel is het als belangrijk benoemd dat de functie (volwasseneneducatie in de vrije tijd) in Veenendaal behouden blijft. Gezien de functies van de educatieve, culturele en sociale functies van de Bibliotheek zou een vergaande integratie met deze instelling voor de hand liggen. Lees verder >
Labels
Cultuur

Werkbezoek ChristenUnie bij Stichting Present Veenendaal

Afbeelding t.b.v. werkbezoek aan Presentmaandag 26 februari 2018 Vrijdag 16 februari was de fractie van de ChristenUnie op bezoek bij stichting Present Veenendaal. We werden ontvangen door Femke Muit en Lisanne Henning van de stichting. Sinds 2003 is stichting Present al een begrip, maar sinds de woorden van koning Willem-Alexander in 2013 zien steeds meer Nederlanders het belang van vrijwilligerswerk in:
"De klassieke verzorgingsstaat verandert langzaam maar zeker in een participatiesamenleving. Van iedereen die dat kan, wordt gevraagd verantwoordelijkheid te nemen voor zijn of haar eigen leven en omgeving." Lees verder >
Labels

Voorstel ten behoeve faciliteren huisvesting van de Voedselbank en Overstag is aangenomen!

Afbeelding Overstagvrijdag 23 februari 2018 Tijdens de raadsvergadering op 22 februari is ons voorstel om de Voedselbank en onderwijsinstelling Overstag op te nemen in gemeentelijk beleid met een ruime meerderheid aangenomen. Alleen de fractie van de VVD stemde tegen. Lees verder >
Labels

Het stadsstrand blijft behouden!

Veenendaal centrum 5 mei 201717vrijdag 23 februari 2018 In de gemeenteraad van 23 februari hadden we een voorbeeld bij de hand waar politiek Veenendaal aantoont niet alleen maar de geëffende paden te bewandelen. Want als we het hebben over de plek waar nu het stadsstrand is, ging de besluitvorming een totaal andere richting in dan voorzien was in de originele plannen. Er is vanuit de samenleving iets moois ontstaan op die plek. Iets wat de ChristenUnie aanvankelijk best spannend vond. Maar eerlijk is eerlijk: er is rond het stadsstrand iets losgekomen in de Veense maatschappij dat niet genegeerd kan worden! Dat hebben we het afgelopen jaar in deze raad dan ook niet gedaan en de ChristenUnie heeft de plannen om tot een goede invulling van het stadsstrand te komen van harte ondersteund. Lees verder >
Labels