ChristenUnie Veenendaal

RSS icon linking to RSS overview

Besprekingen nieuw college Veenendaal van start

afbeelding gemeentehuis Veenendaalmaandag 16 april 2018 De besprekingen om te komen tot een nieuw college voor de gemeente Veenendaal zijn op vrijdag 13 april van start gegaan. Op advies van informateur Wouter de Jong onderhandelen ChristenUnie, VVD, SGP en ProVeenendaal met elkaar om te komen tot een nieuw college voor Veenendaal. Wouter de Jong is door de onderhandelende partijen gevraagd om ook het formatieproces te leiden.
De onderhandelende partijen hebben hun vertrouwen uitgesproken in Wouter de Jong en om die reden hem tijdens de eerste vergadering gevraagd om als formateur de onderhandelingen te begeleiden. Hij heeft deze opdracht aanvaard. Lees verder >
Labels

Schriftelijke vragen over energieneutraal wonen

photovoltaic-2138992_640donderdag 12 april 2018 De gemeenteraad heeft in de afgelopen periode de startnotie 'een energieneutraal Veenendaal 2035' vastgesteld. In deze notitie zijn verschillende toekomstbeelden beschreven. Eén van die toekomstbeelden betreft 'energieneutraal wonen'. Als rol voor de gemeente wordt genoemd het beschikbaar stellen van middelen voor het realiseren van een aantal voorbeeldprojecten op het gebied van energie neutrale renovatie. Lees verder >
Labels
Energie
Milieu, energie, volksgezondheid en voedselveiligheid

Informateur Wouter de Jong biedt verslag aan

afbeelding informateur Wouter de Jong t.b.v. de websitewoensdag 11 april 2018 Op 10 april is in een Persbericht van de gemeente Veenendaal bekend gemaakt dat de informateur Wouter de Jong de verkennende fase om te komen tot een nieuw college in Veenendaal heeft afgerond. Hij biedt het verslag aan de gemeenteraad aan, waarin hij adviseert om de onderhandelingen in te gaan met vier partijen: ChristenUnie, VVD, SGP en ProVeenendaal. Op donderdag 12 april geeft de informateur een toelichting op zijn verslag en wordt er door de gemeenteraad over gedebatteerd. Lees verder >
Labels

Dankbaar

Foto van afscheidsraad t.b.v. de bijdrage voor de website Dankbaardonderdag 05 april 2018 Als ChristenUnie Veenendaal zijn we bijzonder dankbaar met de uitslag van de gemeenteraadsverkiezingen. We mogen wederom met acht raadszetels ons werk in de gemeenteraad van Veenendaal vervolgen. Lees verder >
Labels

Campagnefilm ChristenUnie Veenendaal

Schermafdruk 2018-03-12 15.10.26maandag 12 maart 2018 Bekijk hier de campagnefilm van de ChristenUnie Veenendaal. Lees verder >
Labels

Actieplan 'Waardig ouder worden'

ChristenUnie Veenendaal 20180310- Verkiezingscampagne Veenendaal100maandag 12 maart 2018 Zaterdag 10 maart hebben we in Utrecht, samen met Gert-Jan Segers en een groot aantal vertegenwoordigers van gemeenteraadsfracties uit het land het actieplan 'Waardig ouder worden' ondertekend.
Onze senioren zijn waardevolle inwoners van Veenendaal. Zij vervullen een belangrijke bijdrage aan de samenleving via mantelzorg en vrijwilligerswerk. Daarvoor zijn wij hen dankbaar. Anderzijds gaat ouderdom ook vaak gepaard met kwetsbaarheid en afhankelijkheid, op verschillende gebieden van het leven. Wij willen dat senioren in onze gemeente waardig oud kunnen worden. Dat kan in een omgeving waarin mensen naar elkaar omzien. Daarom investeren wij in goede zorg en ondersteuning, goede huisvesting en in activiteiten die eenzaamheid tegengaan. Zo bouwen wij - sámen met senioren - aan een samenleving waarin zij een waardevolle plaats hebben. Lees verder >
Labels
Zorg, Welzijn & Sport

Veenendaal Verbinden

photovisi-download (1)donderdag 01 maart 2018 Dat is de slogan van ons verkiezingsprogramma. En dat doen wij niet alleen vanuit de politiek.
Veenendaal kent heel veel organisaties en vrijwilligers die zich hiervoor dagelijks inzetten. We zijn dankbaar voor de inzet van al die vrijwilligers. En daarom hebben we vandaag op complimentendag een flink aantal (maar helaas lang niet allemaal) vrijwilligers een compliment gegeven. Een bosje bloemen en een Lees verder >
Labels