ChristenUnie Veenendaal

RSS icon linking to RSS overview

Nieuws met label 'Cultuur'

Bekijk nieuws zonder te selecteren op label

Zo draaien de wieken

Afbeelding bij bijdrage voor de website Zo draaien de wiekenmaandag 25 juni 2018 Tijdens de raadscommissievergadering van 19 juni stond molen De Vriendschap weer op de agenda.
De aanleiding was dat ontwikkelaar De Bunte uit Ede, die verleden jaar de molen in het 'mandje' met ander vastgoed van de gemeente Veenendaal had gekocht, niet wilde voldoen aan de door een raadsmeerderheid gestelde extra verkoopvoorwaarden. Die voorwaarden hebben het doel om het huidig goed functioneren van molen De Vriendschap maximaal te garanderen. Lees verder >
Labels
Cultuur

ChristenUnie stelt schriftelijke vragen over proces en procedure integratie Volksuniversiteit met de Bibliotheek

Cultuurplein Veenendaalmaandag 26 februari 2018 In de vastgestelde Cultuurnota, die in mei 2017 is aangenomen, staat dat de Volksuniversiteit aansluiting moet zoeken bij een bestaande instelling, waarbij de bestaande organisatie afgebouwd wordt. Wel is het als belangrijk benoemd dat de functie (volwasseneneducatie in de vrije tijd) in Veenendaal behouden blijft. Gezien de functies van de educatieve, culturele en sociale functies van de Bibliotheek zou een vergaande integratie met deze instelling voor de hand liggen. Lees verder >
Labels
Cultuur

Het stadsstrand blijft!

Veenendaal centrum 5 mei 201714dinsdag 03 oktober 2017 In de gemeenteraad hebben we maandag 2 oktober gesproken over het stadsstrand. Het stadsstrand blijft een veelbesproken onderwerp in Veenendaal en dat is terecht. Want dat deze plek een meerwaarde voor het centrum van Veenendaal heeft, staat buiten kijf! De ChristenUnie wil zich inzetten voor behoud van het stadsstrand, maar niet per se in de huidige vorm. Afmaken van het winkelrondje en een kwalitatief goede omgeving van een stadsstrand is voor ons ook belangrijk. Lees verder >
Labels
Cultuur
Natuur en Milieu

Sloop gymlokaal, een goed afgewogen beslissing

Afbeelding gymlokaal Sterke Armdinsdag 03 oktober 2017 Als ChristenUnie hebben wij ons in de afgelopen jaren sterk ingezet voor behoud van het industriële erfgoed, zoals bij de PHV-fabriek. Historische waarde van gebouwen willen wij altijd bezien vanuit de samenhang. Wat zijn de consequenties van het al dan niet behouden van het pand en wat zijn de ruimtelijke en financiële consequenties die daaraan verbonden zijn. Dit maakt dat we steeds een goede afweging en dito besluitvorming willen en moeten nemen. Lees verder >
Labels
Cultuur

Archief > 2018

juli

juni

mei

april

maart

februari

januari