ChristenUnie Veenendaal

RSS icon linking to RSS overview

Nieuws met label 'Cultuur'

Bekijk nieuws zonder te selecteren op label

Zo draaien de wieken

Afbeelding bij bijdrage voor de website Zo draaien de wiekenmaandag 25 juni 2018 Tijdens de raadscommissievergadering van 19 juni stond molen De Vriendschap weer op de agenda.
De aanleiding was dat ontwikkelaar De Bunte uit Ede, die verleden jaar de molen in het 'mandje' met ander vastgoed van de gemeente Veenendaal had gekocht, niet wilde voldoen aan de door een raadsmeerderheid gestelde extra verkoopvoorwaarden. Die voorwaarden hebben het doel om het huidig goed functioneren van molen De Vriendschap maximaal te garanderen. Lees verder >
Labels
Cultuur

ChristenUnie stelt schriftelijke vragen over proces en procedure integratie Volksuniversiteit met de Bibliotheek

Cultuurplein Veenendaalmaandag 26 februari 2018 In de vastgestelde Cultuurnota, die in mei 2017 is aangenomen, staat dat de Volksuniversiteit aansluiting moet zoeken bij een bestaande instelling, waarbij de bestaande organisatie afgebouwd wordt. Wel is het als belangrijk benoemd dat de functie (volwasseneneducatie in de vrije tijd) in Veenendaal behouden blijft. Gezien de functies van de educatieve, culturele en sociale functies van de Bibliotheek zou een vergaande integratie met deze instelling voor de hand liggen. Lees verder >
Labels
Cultuur