ChristenUnie Veenendaal

RSS icon linking to RSS overview

Nieuws met label 'Cultuur'

Bekijk nieuws zonder te selecteren op label

Het stadsstrand blijft!

Veenendaal centrum 5 mei 201714dinsdag 03 oktober 2017 In de gemeenteraad hebben we maandag 2 oktober gesproken over het stadsstrand. Het stadsstrand blijft een veelbesproken onderwerp in Veenendaal en dat is terecht. Want dat deze plek een meerwaarde voor het centrum van Veenendaal heeft, staat buiten kijf! De ChristenUnie wil zich inzetten voor behoud van het stadsstrand, maar niet per se in de huidige vorm. Afmaken van het winkelrondje en een kwalitatief goede omgeving van een stadsstrand is voor ons ook belangrijk. Lees verder >
Labels
Cultuur
Natuur en Milieu

Sloop gymlokaal, een goed afgewogen beslissing

Afbeelding gymlokaal Sterke Armdinsdag 03 oktober 2017 Als ChristenUnie hebben wij ons in de afgelopen jaren sterk ingezet voor behoud van het industriële erfgoed, zoals bij de PHV-fabriek. Historische waarde van gebouwen willen wij altijd bezien vanuit de samenhang. Wat zijn de consequenties van het al dan niet behouden van het pand en wat zijn de ruimtelijke en financiële consequenties die daaraan verbonden zijn. Dit maakt dat we steeds een goede afweging en dito besluitvorming willen en moeten nemen. Lees verder >
Labels
Cultuur

Cultuur met oog voor verleden en de toekomst

afbeelding Cultuurplein Veenendaaldinsdag 23 mei 2017 Maandag 22 mei werd de nieuwe Cultuurvisie besproken in de raad.
In deze Cultuurvisie 2018-2021 staan zaken waar we als ChristenUnie tevreden over zijn. Zoals een cultuurmakelaar en een meerjarenbeleid. Daarnaast komt er een onderzoek naar de mogelijkheden om een gelijk speelveld te creëren voor diverse culturele instellingen. Verder het redeneren van uit wat wel kan, in plaats vanuit beperkingen. Lees verder >
Labels
Cultuur
Gemeenteraad

Het gaat niet alleen om stenen

Afbeelding bij bijdrage voor de website Het gaat niet alleen om stenenvrijdag 19 mei 2017 Donderdag 18 mei is het Raadsvoorstel Vastgoedbeleid en Accommodatiebeleid aan de orde geweest.
Wij kunnen als ChristenUnie instemmen met de wens om meer te sturen op gemeentelijk vastgoed, meervoudig gebruik, het verminderen van leegstand en het verkopen van onrendabel gemeentelijk vastgoed is in zijn algemeenheid goed. Lees verder >
Labels
Cultuur
Gemeenteraad

Mijn kracht en mijn zachtheid kan ik vertalen in steen

Afbeelding nr. 2 bij bijdrage website betreft bezoek atelier Janneke Boondonderdag 30 maart 2017 In maart 2016 is in de raadscommissievergadering het raadsvoorstel tot aankoop van de PEHAVEE fabriek unaniem en positief geaccordeerd. Hierdoor kan deze bijzondere plek aan de Vijgendam worden ontwikkeld tot woningbouw met behoud van het karakteristieke gedeelte van de fabriek. Als fracties van de ChristenUnie en GroenLinks hebben wij jarenlang op de bres gestaan om deze fabriek voor Veenendaal te behouden. Lees verder >
Labels
Cultuur
Werkbezoek

Nieuwe Streekomroep

Foto Sanny Brunekreeftmaandag 27 februari 2017 Donderdag 23 februari jl. stond het voorstel voor een nieuw te vormen Streekomroep op de agenda van de Raad. Dit onderwerp heeft onze warme belangstelling. De ChristenUnie vindt het belangrijk dat er een omroep is, waar programma's worden gemaakt die relevant zijn voor heel Veenendaal. Lees verder >
Labels
Cultuur

‘Het Rijksmuseum van de streekmusea’

Afbeelding bij bijdrage over het werkbezoek aan Museummaandag 27 februari 2017 De ambitie die de bestuursleden van het Museum Veenendaal (www.museumveenendaal.nl) er neer leggen is stevig. “We willen het Rijksmuseum van de streekmusea worden” én “we willen instellingen met elkaar verbinden waardoor het mogelijk is om een cultureel dagje uit in Veenendaal te doen”. De bestuursleden Annemiek Schweinsberg, Theo van Hardeveld en Joop Baan zijn eensgezind in hun wensen voor de toekomst. Lees verder >
Labels
Cultuur