ChristenUnie Veenendaal

Mooi initiatief vanuit de samenleving

Afbeelding Turfweide.jpgzaterdag 27 november 2021 In de afgelopen jaren is door de leden van de Stichting Turfweide, meedenkende en meewerkende ondernemers en een grote groep burgers, wonend aan en in de direct buurt van de Slaperdijk, een prachtig Groenplan bedacht en uitgewerkt. Dit gebied, waar eerder mais op werd verbouwd, krijgt meer biodiversiteit, waterbuffering en verscheidenheid aan flora en fauna. De gemeente Veenendaal waardeert burgerinitiatieven met een goede burgerparticipatie en het bijeenbrengen van voldoende financiële middelen. Daar is dit project een prachtig voorbeeld van. Als ChristenUnie zijn we enthousiast over het mooie initiatief dat vanuit de samenleving is ontstaan. Lees verder >
Labels

Toekomstgerichte plannen voor de openbare ruimte

Veenendaal kanaal.jpgzaterdag 27 november 2021 Op 25 november hebben wij als ChristenUnie tijdens de raadsbehandeling van het Omgevingsprogramma Openbare Ruimte 2022-2025 onze waardering en complimenten uitgesproken voor het goede raadsvoorstel.
De uitgangspunten Gezondheid - Duurzaamheid – Veiligheid uit de Omgevingsvisie zijn goed herkenbaar terug te vinden in het voorstel. Lees verder >
Labels

Prachtig werkbezoek bij Heebink

Afbeelding bij de websitebijdrage werkbezoek Heebink.jpgvrijdag 19 november 2021 Op de dag van de ondernemer- 19 november- hebben de fractieleden Henk van Soest en Tineke Bette een prachtig werkbezoek afgelegd bij het bedrijf J. Heebink Transport, Opslag en Distributie van goederen. Lees verder >
Labels

Een droom die Blinkt

werkbezoek de blink.jpgvrijdag 19 november 2021 Raadsleden Jeroen van Esseveld en Willem van Braak waren te gast bij De Blink, een school voor (voortgezet) speciaal onderwijs. Door Jan Hofman van de Donnerschool en Martin Schuitemaker en Margo van Berlo van de Blink werden zij meegenomen in hun droom voor kinderen en jongeren die buiten het reguliere onderwijs vallen. Lees verder >
Labels

Inclusie

csm_CU_Jeroen_van_Esseveld_8e60332473.jpgdonderdag 18 november 2021 Voor de ChristenUnie is het belangrijk dat iedereen mee kan doen binnen de Veense samenleving. Wij hebben daarom tijdens de raadsvergadering betreft de Programmabegroting van harte ingestemd met de motie van DENK. Daarin werd gevraagd om voortaan de raadsvergaderingen ‘live’ te ondertitelen. De motie is aangenomen. Lees verder >
Labels

Maatwerk in de bijstand

Foto Jos van den Bergdinsdag 16 november 2021 Tijdens de behandeling van de Programmabegroting op 4 november 2021 hebben we aandacht gevraagd voor situaties waarbij mensen in de bijstand in de knel kunnen komen door de kostendelersnorm. Lees verder >
Labels

Minder papier, minder afval, minder onnodige aankopen

Afbeelding bij bijdrage Minder papier, minder afval, minder onnodige aankopen.jpgdinsdag 16 november 2021 Bij de bespreking van de Programmabegroting heeft de ChristenUnie samen met de SP en een groot aantal andere partijen een motie ingediend waarin het college wordt verzocht om een plan van aanpak te maken om een einde te maken aan het ongeadresseerde drukwerk. Lees verder >
Labels

Archief > 2021

november

oktober

september

juli

juni

mei

april

maart

februari

januari