ChristenUnie Veenendaal

Kom naar Veenendaal en spreek met Gert-Jan Segers!

Een eigen huis en een plek onder de zon

frontage-of-a-concrete-building-with-brickwall-3686797.jpgwoensdag 26 februari 2020 Een eigen huis, koop of huur, is voor mensen in Veenendaal als vanzelfsprekend. Maar veel starters op de woningmarkt dromen er over. Door sterke prijsstijgingen op de koopmarkt en de aangescherpte hypotheeknormen is het voor starters steeds lastiger om een betaalbare koopwoning te vinden Daarnaast zorgt de stijging van de bouwkosten ervoor dat het moeilijk wordt om goed betaalbare nieuwbouwwoningen te realiseren. Lees verder >
Labels

Ruimtetekort voor het onderwijs in Veenendaal Oost

ontmoetingshuis.pngvrijdag 21 februari 2020 Er zijn ruimteprobleem voor het onderwijs in Veenendaal Oost. Dit heeft allerlei oorzaken, zoals o.a. een hoger aantal leerlingen dan de prognoses aangaven en ook vanwege het feit dat er een groot aantal leerlingen van buiten de wijk naar school gaan in Veenendaal Oost. Het ruimteprobleem in het onderwijsgedeelte van het Ontmoetingshuis is complex en niet simpel om ‘even’ snel op te lossen. Lees verder >
Labels

"Mensen die vrijwilligerswerk doen zijn gelukkiger dan mensen die dat niet doen.”

hand-1917895_1280.pngvrijdag 21 februari 2020 Dit wordt vandaag bekend gemaakt door het Centraal Bureau voor de Statistiek. Als ChristenUnie zeggen we al langer dat vrijwilligers van onschatbare waarde zijn in onze samenleving. Lees verder >
Labels

Sport verbindt Veenendaal

sport.jpgdonderdag 20 februari 2020 Bewegen en sporten is een middel voor een gezonder leven en om sociale contacten te hebben. Actieve sport heeft positieve invloed op het welzijn van mensen. Veenendaal heeft een stevige sportstructuur met Sportservice, sportverenigingen en particuliere sportscholen. Daar mogen we trots op zijn. De gemeente faciliteert en stimuleert alle inwoners te bewegen en te sporten Lees verder >
Labels

Waar cultuur verdwijnt, verkleumt het leven.

piano-571968_1920.jpgdinsdag 18 februari 2020 De ChristenUnie vindt cultuur een verrijking van Veenendaal. Kunst kan het leven verrijken, mensen bij elkaar brengen en nieuwe inzichten geven. In dat kader is de dichtregel van Christiaan Abbing, voormalig stadsdichter van Veenendaal, ook passend: “Waar cultuur verdwijnt, verkleumt het leven”. Lees verder >
Labels

Beleid ten dienste van de inwoners

CU_Arjan_Koerts.jpgwoensdag 29 januari 2020 Tijdens de raadsvergadering op 23 januari heeft Arjan Koerts als woordvoerder namens de ChristenUnie bij de behandeling van het raadsvoorstel Integraal Beleidskader Sociaal Domein 2020-2023 als volgt het woord gevoerd.

“‘Niet alles wat afwijkt van het gemiddelde vraagt direct om een professionele hulp of ondersteuning’, zo is te lezen in het integraal beleidskader. En dat klopt. De meeste Veenendalers zijn zelfredzaam, behulpzaam en staan open voor mensen die afwijken van het gemiddelde. Veel wordt opgelost zonder tussenkomst van de gemeenten. En wat is dat eigenlijk ‘gemiddeld’? Iedereen is uniek in het anders zijn. Naar onze smaak komt in de tekst van het Integraal Beleidskader te weinig tot uiting dat Veenendaal een krachtige samenleving is, waarin ook mensen die ‘afwijken van het gemiddelde’ volop meedoen of daarbij geholpen worden door de vele vrijwilligers. Lees verder >
Labels

Beter aansluiten bij de vraag

team-spirit-2447163_1280.jpgwoensdag 22 januari 2020 De meeste Veenendalers zijn zelfredzaam en behulpzaam. Met het Integraal Beleidskader Sociaal Domein 2020-2023 geeft de gemeente beter invulling aan de ondersteuning van inwoners. Zowel aan hen die het niet zelfstandig redden als aan inwoners en instellingen die klaarstaan voor anderen. Het aanbod moet beter aansluiten bij de vraag. Lees verder >
Labels