ChristenUnie Veenendaal

Nieuwjaarsreceptie op straat

nieuwjaarsactie hoofdstraat.jpgzaterdag 04 januari 2020 Al voor het tiende jaar heeft de ChristenUnie Veenendaal haar Nieuwjaarsreceptie op straat gehouden. Op vrijdagmorgen 3 januari stonden we op het Bruïneplein om warme chocolademelk en koekjes uit te delen. Hetzelfde deden we zaterdag 4 januari in de Hoofdstraat nog eens dunnetjes over. Lees verder >
Labels

Betere service en verlaging van kosten

afvalinzameling.jpgzaterdag 21 december 2019 Op 19 december heeft de raad ingestemd met het voorstel om ook bij de Veenendaalse hoogbouw groente-, fruit- en etensresten apart in te zamelen. Voor de ChristenUnie gaat daarmee een lang gekoesterde wens in vervulling. Wij rekenen erop dat de invoering van dit voorstel zal leiden tot een betere service aan bewoners in de hoogbouw en een verlaging van de kosten voor iedereen die daarvoor zijn of haar best wil doen. Daarbij dragen we bij aan onze doelstellingen om van afval naar grondstof te gaan en het restafval terug te dringen tot maximaal 100 kilo restafval per persoon. Lees verder >
Labels

Goede zorgverlening voor de langere termijn

bestemmingsplankaart.jpgzaterdag 21 december 2019 Zorgverlener Charim, ontwikkelingsbedrijf Zegers en de gemeente Veenendaal willen de zorglocatie 't Boveneind en de voormalige schoollocatie aan het Pampagras herontwikkelen. Deze herontwikkeling is mede het gevolg van de Wet Langdurige Zorg en de verouderde staat van een deel van de bebouwing. Om goede zorgverlening op deze locatie voor de langere termijn te kunnen garanderen, moet er nieuwbouw worden gerealiseerd die voldoet aan de eisen van toegankelijkheid van de zorg. Lees verder >
Labels

Samenwerken in de regio

Regio Foodvalley.jpgvrijdag 20 december 2019 Veenendaal neemt deel aan een samenwerkingsverband van onderwijsinstellingen, bedrijfsleven, vijf Gelderse en drie Utrechtse gemeenten in de Regio Foodvalley, met als verbindend thema de Agrifood-sector. De Agrifood-sector is niet alleen belangrijk voor wat we zelf eten en drinken, maar ook voor de rest van de wereld. Internationaal behoren we bij de koplopers. Als ChristenUnie zijn we positief over dit samenwerkingsverband, maar hebben bij de Strategische agenda 2020-2025 wel gepleit voor een Projectenboek en meer transparantie op het gebied van financiën. Lees verder >
Labels

Verbinden voor veiligheid

Brandweer.JPGzaterdag 30 november 2019 Dit is het motto van de Veiligheidsregio Utrecht waar de brandweerpost Veenendaal onder valt. Frank de Wit, postcommandant van deze brandweerpost, vertelde onlangs aan Roelof Mulder, Tineke Bette en Sanny Brunekreeft - leden van de ChristenUniefractie - meer over de uitdagingen waar de brandweer voor staat. Maar ook welke ontwikkelingen er zijn en wat er allemaal wordt gerealiseerd met de ruim 50 vrijwilligers die bij deze brandweerpost werken. Lees verder >
Labels

Veenendaal goed vertegenwoordigd op het landelijk congres

najaarscongres 2019.jpgdonderdag 28 november 2019 Op zaterdag 23 november werd in het Beatrixtheater in Utrecht het landelijke Partijcongres van de ChristenUnie georganiseerd. Namens de ChristenUniefractie Veenendaal waren Tineke Bette, Sanny Brunekreeft en Willem van Braak aanwezig en namens het bestuur Hans Riepma. Diverse individuele leden uit Veenendaal waren ook aanwezig waarmee onze kiesvereniging goed vertegenwoordigd was. Lees verder >
Labels

Kwintelooijen: een pareltje op de Utrechtse Heuvelrug

Kwintelooijen.jpgwoensdag 27 november 2019 Een uniek natuurgebied waar jaarlijks 180.000 unieke bezoekers genieten van de veelzijdige natuur, het uitzicht, de seizoenen, ontmoetingen en evenementen. Fractielid Roelof Mulder is een van die unieke bezoekers, hij komt er zeker 30 keer per jaar. “Kwintelooijen is een geweldige achtertuin voor Veenendaal." Lees verder >
Labels