ChristenUnie Veenendaal

"Het is zo gezellig om naar jullie te luisteren!"

Afbeelding bij verslag werkbezoek Groot Nieuw Radio.jpgvrijdag 23 oktober 2020 In coronatijd gaan fractie-werkbezoeken gewoon door, al dan niet digitaal. Woensdag 21 oktober spraken de raadsleden Arjan Koerts en Sanny Brunekreeft met Wilfred Hardeman, directeur van Groot Nieuws Radio (GNR). Lees verder >
Labels

Thema-avond ‘Veenendaal Verbinden: Iedereen doet mee’ voor onbepaalde tijd uitgesteld

Afbeelding bij bijdrage over uitstel thema-avond 11 november.jpgvrijdag 23 oktober 2020 Het is spijtig, maar de ontwikkelingen rondom het coronavirus zijn dermate onzeker dat wij het als ChristenUnie niet verantwoord vinden om de bijeenkomst op 11 november door te laten gaan. De locatiemanager van IW4 heeft laten weten dat in ieder geval tot en met eind 2020 er geen bijeenkomsten kunnen plaatsvinden in het gebouw van IW4, dit vanwege de kwetsbare doelgroep. Lees verder >
Labels

Groener en veiliger

Afbeelding voor de bijdrage bij consultatie Duivenweide (1).jpgvrijdag 23 oktober 2020 Al langere tijd zijn er wensen en ideeën voor het gebied Duivenweide, gelegen in het centrum van Veenendaal. In dat gebied ligt een mooi fietspad door het groen, maar er is ook veel verstening vanwege het parkeerterrein en een parkeerdek vlak naast het theater De Lampgiet. Verder zijn in de Duivenweide ook een oud muziekpodium en een niet onderhouden kunstwerk te vinden.
Het college heeft de raadscommissieleden in een consultatie om richtinggevende uitspraken gevraagd voor wat betreft visie en eventuele herinrichting van de Duivenweide en een gedeelte van de Kerkewijk. Lees verder >
Labels

Sociale woningen voor de juiste mensen

CU_Tineke_Bette.jpgwoensdag 21 oktober 2020 Het is voor starters op de woningmarkt een uitdaging om aan een eerste woning te komen. Of dit nu koop of huur is. Er is al een landelijke regeling ‘passend toewijzen’ waarin eisen zijn gesteld aan het inkomen van de aanvrager.
Het woonbeleid van de gemeente Veenendaal is gebaseerd op de actuele vraag én op toekomstige ontwikkelingen. Het is heel goed dat daarom integraal naar de lokale woningmarkt wordt gekeken en noodzakelijke maatregelen worden genomen. Lees verder >
Labels

Aandacht voor minimaregelingen

csm_CU_Jeroen_van_Esseveld_8e60332473.jpgzaterdag 17 oktober 2020 De website Minimaregelingen Veenendaal heeft de laatste tijd bijzondere aandacht gehad. Er waren diverse aanloopproblemen met het vullen van producten op de website en de coronaperikelen maakt dit allemaal niet makkelijker. Dit werd ervaren door de gebruikers van deze website Minimaregelingen Veenendaal en door sommige ondernemers werd de technische kant niet bepaald als klantvriendelijk ervaren. Maar ook de gemeente, die verantwoordelijk is voor de uitvoering, erkent dat de webshop moeilijker te vullen is dan aanvankelijk bedacht was. Lees verder >
Labels

Onderzoek onteigening vastgoed in de Tweede Wereldoorlog

CU_Sanny_Brunekreeft.jpgzaterdag 17 oktober 2020 Namens de ChristenUnie heeft Sanny Brunekreeft schriftelijke vragen gesteld aan het college naar aanleiding van het onderzoek door Pointer, journalistiek platform bij de KRO-NCRV. Uit dat onderzoek blijkt dat tijdens de Tweede Wereldoorlog in 225 Nederlandse gemeenten, waaronder Veenendaal, Joodse woningen, bedrijven en grond zijn onteigend. In sommige gevallen zijn deze doorverkocht en in enkele gevallen is dit vastgoed zelfs door gemeenten aangekocht. Lees verder >
Labels

Goede scholen voor heel Veenendaal

Ontmoetingshuis Veenendaaldonderdag 15 oktober 2020 De langverwachte herijking van het Integraal Huisvestingsplan (IHP) voor het onderwijs in Veenendaal is in de gemeenteraad besproken. Er is een heel traject gelopen met de schoolbesturen om te komen tot een duurzaam scholenbestand voor de toekomst. Dat hierbij de aanbevelingen van de Rekenkamer en de ervaringen met het IKC West en het CLV zijn meegenomen om een duidelijkere financiële structuur in dit plan te krijgen doet ons deugd. Dat we nu ook gaan voor volledig energieneutraal bouwen, vindt de ChristenUnie een lovenswaardig streven en dat past heel goed in de visie die wij hebben op het omgaan met deze aarde, Gods goede schepping. Lees verder >
Labels

Archief > 2020

oktober

september

juli

juni

mei

april

maart

februari

januari