Fractie

 • Tineke Bette-van de Nadort
  Fractievoorzitter, 1ste plv. voorzitter gemeenteraad & raadslid

  tineke.bette@veenendaal.nl

  1. Omgevingswet
  2. WWMN
  3. Revitalisatie bedrijventerreinen en leegstand
  4. Stadsbeheer (openbare ruimte)
  5. Volkshuisvesting
  6. Hoogspanningslijnen
  7. Begraafplaats
  8. Wijkambassadeur Noord/centrum
   1. Koopcentrum
   2. Meesterweide
   3. Achterkerk
   4. Schrijverswijk ‘t Hoorntje
   5. De Pol
   6. De Gelderse Blom
 • Jeroen van Esseveld
  Raadslid

  jeroen.van.esseveld@veenendaal.nl

  1. Maatschappelijke participatie
  2. Welzijn algemeen
  3. Burgerparticipatie
  4. Wijkgericht werken
  5. WMO
  6. Minimabeleid
  7. Sociale raadslieden
  8. Lid van de Rekenkamer
  9. Wijkambassadeur Oost
   1. Dragonder Noord
   2. Dragonder Zuid
   3. Spitsbergen
   4. Groenpoort
   5. Buurtstede
   6. Veenderij
  10. Permanente campagne
  TwitterFacebook
 • Sanny Brunekreeft
  Vice-fractievoorzitter, raadslid

  sanny.brunekreeft@veenendaal.nl

  1. Bestuurlijke organisatie
  2. Algemeen bestuurlijke en juridische zaken
  3. Communicatie, voorlichting en media (beleid)
  4. Intergemeentelijke samenwerking
  5. Internationale betrekkingen
  6. Veiligheidsbeleid
  7. (regionale) Veiligheid
  8. Openbare orde
  9. VRU
  10. Brandweer en crisisbeheersing
  11. Economie
  12. Kunst en cultuur
  13. Wijkambassadeur Oost
   1. Dragonder Noord
   2. Dragonder Zuid
   3. Spitsbergen
   4. Groenpoort
   5. Buurtstede
   6. Veenderij
  14. Lid Werkgeverscommissie
  TwitterFacebook
 • Jonathan van den Heuvel
  Raadslid

  jonathan.van.den.heuvel@veenendaal.nl

  1. Vastgoed en Accommodatiebeleid
  2. Energietransitie
  3. DEVO
  4. ODRU
  5. Grondzaken
  6. Grondexploitatie en projecten
  7. Wijkambassadeur Noord/centrum
   1. Koopcentrum
   2. Meesterweide
   3. Achterkerk
   4. Schrijverswijk ‘t Hoorntje
   5. De Pol
   6. De Gelderse Blom
 • Henk van Soest 
  Raadslid

  henk.van.soest@veenendaal.nl

  1. Financiën en control
  2. Belastingen
  3. BNG
  4. OVO
  5. Integrale toezicht en handhaving (incl. bouwtoezicht)
  6. Ruimtelijkbeleid en ruimtelijke ontwikkeling
  7. Sport
  8. Brede Heroverweging
  9. Wijkambassadeur West
   1. Componistenbuurt
   2. Pioniersbuurt
   3. Vogelbuurt
   4. Dichtersbuurt
   5. Schepenbuurt
   6. Stationswijk
   7. Franse Gat
   8. Salamander
  10. Lid Auditcommissie
  TwitterFacebook
 • Willem van Braak 
  Fractiesecretaris en raadslid

  willem.van.braak@veenendaal.nl

  1. Promotie
  2. Representatie
  3. Horeca
  4. Evenementen
  5. Integraal Jeugdbeleid
  6. Jeugdzorg
  7. Onderwijs
  8. Wijkambassadeur West
   1. Componistenbuurt
   2. Pioniersbuurt
   3. Vogelbuurt
   4. Dichtersbuurt
   5. Schepenbuurt
   6. Stationswijk
   7. Franse Gat
   8. Salamander
  9. Permanente campagne
  TwitterFacebook
 • Arjan Koerts
  Fractie penningmeester en raadslid

  arjan.koerts@veenendaal.nl

  1. FoodValley
  2. Werkgeversdienstverlening
  3. Participatie werk en inkomen
  4. Bijstandverlening
  5. Control sociaal domein
  6. IW4
  7. Volksgezondheid/GGD
  8. Werkgeversaanbod
  9. Coördinatie nieuwkomers
  10. Dierenwelzijn
  11. Recreatie en toerisme
  12. Wijkambassadeur Zuid
   1. Kerkewijk
   2. Raadhuisstraat
   3. Bobinestraat
   4. Middelbuurtseweg
   5. Cuneraweg
   6. Engelenburg
   7. Het Ambacht
   8. Gezonken Hoek
   9. Petenbos
   10. Petenbos-Oost
  13. Lid van de commissie FoodValley

  TwitterFacebook
 • Roelof Mulder
  Raadslid

  roelof.mulder@veenendaal.nl

  1. Vitens
  2. Duurzaamheid
  3. Milieu
  4. AVU
  5. Verkeer en Vervoer incl. OV
  6. Parkeren
  7. Winkelstad
  8. Veenendaal ICT-stad
  9. Privacy
  10. Wijkambassadeur Zuid
   1. Kerkewijk
   2. Raadhuisstraat
   3. Bobinestraat
   4. Middelbuurtseweg
   5. Cuneraweg
   6. Engelenburg
   7. Het Ambacht
   8. Gezonken Hoek
   9. Petenbos
   10. Petenbos-Oost
  Twitter