Fractie

 • Tineke Bette-van de Nadort
  Fractievoorzitter, 1ste plv. voorzitter gemeenteraad & raadslid

  tineke.bette@veenendaal.nl

  1. Omgevingswet
  2. WWMN
  3. Vastgoed en Accommodatiebeleid
  4. Revitalisatie bedrijventerreinen en leegstand
  5. Stadsbeheer (openbare ruimte)
  6. Volkshuisvesting
  7. Hoogspanningslijnen
  8. Begraafplaats
  9. Wijkambassadeur Noord/centrum
 • Jeroen van Esseveld
  Raadslid

  jeroen.van.esseveld@veenendaal.nl

  1. Maatschappelijke participatie
  2. Burgerparticipatie
  3. Wijkgericht werken
  4. WMO
  5. Minimabeleid
  6. Sociale raadslieden
  7. Lid van de Rekenkamer
  8. Wijkambassadeur Oost
  9. Permanente campagne
  TwitterFacebook
 • Sanny Brunekreeft
  Vice-fractievoorzitter, raadslid

  sanny.brunekreeft@veenendaal.nl

  1. Bestuurlijke organisatie
  2. Algemeen bestuurlijke en juridische zaken
  3. Communicatie, voorlichting en media (beleid)
  4. Intergemeentelijke samenwerking
  5. Internationale betrekkingen
  6. Veiligheidsbeleid
  7. (regionale) Veiligheid
  8. Openbare orde
  9. VRU
  10. Brandweer en crisisbeheersing
  11. Economie
  12. Wijkambassadeur Oost
  13. Voorzitter Werkgeverscommissie
  Twitter
 • Johan Blad 
  Raadslid

  johan.blad@veenendaal.nl

  1. Control sociaal domein
  2. Jeugdzorg
  3. IW4
  4. Sport
  5. Awbz
  6. Bijstandverlening
  7. Volksgezondheid
  8. Welzijn algemeen
  9. GGD
  10. Privacy
  11. Wijkambassadeur West
  TwitterFacebook
 • Henk van Soest 
  Raadslid

  henk.van.soest@veenendaal.nl

  1. Financiën en control
  2. Belastingen
  3. BNG
  4. OVO
  5. Integrale toezicht en handhaving (incl. bouwtoezicht)
  6. Ruimtelijkbeleid en ruimtelijke ontwikkeling
  7. Grondzaken
  8. Grondexploitatie en projecten
  9. Brede Heroverweging
  10. Wijkambassadeur West
  11. Lid Auditcommissie
  TwitterFacebook
 • Willem van Braak 
  Fractiesecretaris en raadslid

  willem.van.braak@veenendaal.nl

  1. Parkeren
  2. Winkelstad
  3. Promotie
  4. Representatie
  5. Horeca
  6. Evenementen
  7. Integraal Jeugdbeleid
  8. Onderwijs
  9. Wijkambassadeur Noord/centrum
  10. Permanente campagne
  TwitterFacebook
 • Arjan Koerts
  Fractie penningmeester en raadslid

  arjan.koerts@veenendaal.nl

  1. FoodValley
  2. Werkgeversdienstverlening
  3. Participatie werk en inkomen
  4. Bijstandverlening
  5. Werkgeversaanbod
  6. Coördinatie nieuwkomers
  7. Kunst en cultuur
  8. Dierenwelzijn
  9. Recreatie en toerisme
  10. Wijkambassadeur Zuid
  11. Lid van de commissie FoodValley

  TwitterFacebook
 • Roelof Mulder
  Raadslid

  roelof.mulder@veenendaal.nl

  1. Vitens
  2. Duurzaamheid
  3. Milieu
  4. Energietransitie
  5. AVU
  6. Verkeer en Vervoer incl. OV
  7. DEVO
  8. ODRU
  9. Veenendaal ICT-stad
  10. Wijkambassadeur Zuid
  Twitter