Fractie

 • Dick Roodbeen
  Fractievoorzitter & raadslid

  Frida Katzstraat 16 
  3903 WN Veenendaal 
  (0318) 52 60 51

  dick.roodbeen@veenendaal.nl

  Portefeuilles: Bestuurlijke organisatie, Algemeen bestuurlijke en juridische zaken, internationale betrekkingen, veiligheidsbeleid, (regionale) veiligheid, openbare orde, VRU, brandweer en crisisbeheersing.

  Twitter
 • Henk van Soest 
  Plv. fractievoorzitter, raadslid

  De Monding 1 
  3904 NW Veenendaal 
  (0318) 51 67 52

  henk.van.soest@veenendaal.nl

  Portefeuilles: financiën en control, belastingen, BNG, OVO, integrale toezicht en handhaving (incl. bouwtoezicht), ruimtelijke ontwikkeling, ruimtelijk beleid en omgevingswet, grondzaken, grondexploitatie en projecten.

  Twitter
 • Tineke Bette-van de Nadort
  Fractiesecretaris, 1ste plv. voorzitter gemeenteraad & raadslid

  Lange Dreef 36
  3902 AH Veenendaal
  (0318) 51 50 44

  tineke.bette@veenendaal.nl

  Portefeuilles: revitalisatie bedrijventerreinen en leegstand, kunst en cultuur, Welstand en monumenten, vastgoed, wijkgericht werken, stadsbeheer (openbare ruimte), volkshuisvesting, hoogspanning, begraafplaats

 • Johan Blad
  Lid van de Rekenkamer & raadslid

  Boomvalk 10
  3905 RJ Veenendaal
  (06) 53 85 48 24

  johan.blad@veenendaal.nl

  Portefeuilles: control sociaal domein / decentralisaties, jeugdzorg, integraal jeugdbeleid, maatschappelijke participatie, sport, welzijn algemeen, volksgezondheid, GGD.

  Twitter
 • Willem van Braak
  Raadslid & afgevaardige namens de raad voor Foodvalley

  Driemaster 2
  3904 RK Veenendaal
  (0318) 51 48 04

  willem.van.braak@veenendaal.nl

  Portefeuilles: parkeren, intergemeentelijke samenwerking, promotie, horeca, representatie, FoodValley, economie, onderwijs, evenementen.

  Twitter
 • Arjan Koerts
  Raadslid

  Dr. Colijnstraat 45
  3904 EP Veenendaal
  (06) 13 55 35 25

  arjan.koerts@veenendaal.nl

  Portefeuilles: Recreatieschap, verkeer en vervoer incl. OV (excl. parkeren), recreatie en toerisme, WMO, AWBZ.

  Twitter
 • Joas Duister
  Raadslid

  Hofstede 75
  3902 CJ Veenendaal
  (06) 22 02 44 66

  joas.duister@veenendaal.nl

  Portefeuilles: communicatie, voorlichting en media (beleid), sociale raadslieden, werkgeversdienstverlening, participatie werk en inkomen, IW4, Minimabeleid, bijstandsverlening, werkgevers werkaanbod.

  Twitter
 • Jos van den Berg
  Raadslid

  Klipper 49
  3904 SK Veenendaal
  (06) 14 79 90 35

  Jos.van.den.Berg@Veenendaal.nl

  Portefeuilles: bedrijfsvoering, (inter)gemeentelijke dienstverlening, burgerzaken, burgerparticipatie, economie, werkgeversdienstverlening, revitalisatie bedrijventerreinen en leegstand, DEVO, Vitens, duurzaamheid, milieu, dierenwelzijn, ACV, ODRU, AVU.

  Twitter
 • Sanny Brunekreeft
  Commissielid

  Noorderkroon 61
  3902 VB Veenendaal 
  (0318) 56 14 18 

  Portefeuilles: Volksgezondheid, GGD, Welzijn algemeen, Kunst en Cultuur, Welstand en Monumenten, economie, bedrijfsvoering.

  Twitter