Onze kandidaten voor de raadsperiode 2022-2026

Hieronder de kandidatenlijst, zoals die op 11 november 2021 door de leden is vastgesteld. De komende tijd zullen de kandidaten zich uitgebreider voorstellen op deze pagina en onze sociale media.

Top 14

 • 1. Sanny Brunekreeft - Lagerweij

  Enthousiast, positief, gedreven, maatschappelijk betrokken. Dat zijn begrippen die mij kenmerken en die ik graag wil inzetten voor de ChristenUnie. Ik ben opgegroeid in Ederveen en woon inmiddels ruim 24 jaar met veel plezier in Veenendaal samen met Bert en onze drie kinderen. Naast gezin en het werk voor de gemeenteraad, werk ik als HR-manager bij Alfa Accountants.

  “Veenendaal is een stad waar veel diversiteit is. Het prettige van het dorpse wordt gecombineerd met de reuring van de stad. Mensen kijken naar elkaar om. Het vrijwilligerswerk bloeit en er is voldoende ambitie in Veenendaal. In mijn werk als raadslid, maar vooral ook als inwoner van Veenendaal, ontmoet ik graag de ander. Ieder mens heeft zijn of haar eigen, unieke verhaal; een eigen kijk op Veenendaal. Die ontmoetingen motiveren mij iedere keer weer om aandacht te hebben voor wat echt telt. Dat kan ik niet alleen. Ik wil me heel graag, samen met de andere kandidaten inzetten voor Veenendaal.”

  TwitterInstagram
 • 2. Engbert Stroobosscher

  Engbert Stroobosscher, 53 jaar, wethouder, indachtig Jeremia 29:7 wil ik graag Veenendaal mooier, praktischer en veiliger maken waar plaats is voor iedereen!

 • 3. Jeroen van Esseveld

  Mijn naam is Jeroen van Esseveld. Ik ben getrouwd met Stevelien, trotse vader van vier kinderen, 46 jaar. Een paar jaar geleden kwam ik in gesprek met mensen in een rolstoel. Ik kwam toen pas tot de ontdekking dat drempels echte obstakels kunnen zijn. Drempels die het leven onnodig lastig maken. Daarom wil ik me de komende vier jaar opnieuw hard maken voor toegankelijkheid voor iedereen die tegen drempels oploopt in de samenleving.

 • 4. Jonathan van den Heuvel

  Ik ben Jonathan van den Heuvel en hoop ook de volgende raadsperiode mij weer in te zetten voor de ChristenUnie. Samen met Diana en onze 4 kinderen wonen wij met veel plezier alweer bijna 10 jaar in Veenendaal-Oost. In mijn werkzame leven bij het adviesbureau TwynstraGudde houd ik mij bezig met ruimtelijke ontwikkeling met in het bijzonder de aansturing van duurzame gebiedsontwikkeling en financiën. Dit heb ik de afgelopen jaren kunnen combineren met de thema’s waar ik ook de komende jaren in de raad voor wil gaan: betaalbaar wonen, een haalbare energietransitie, betere regionale samenwerking en een degelijke gemeentebegroting.

 • 5. Roelof Mulder

  Ik ben Roelof Mulder, woon sinds 1994 in Veenendaal waar ons gezin is opgegroeid en inmiddels ook deels is geland. Ik heb een achtergrond in bedrijfskunde en marketing. In mijn werk ben ik al 20 jaar bezig met thema’s als duurzaamheid, energie en mobiliteit. Ik draag graag bij aan de verduurzaming van onze stad. Dat is een enorme opgave. Ik geloof niet dat we een keuze hebben. Ik heb wel een opdracht. Van onze Schepper zelf, om de aarde te verzorgen en te onderhouden. De zorg voor de prachtige schepping die ons als mensen voorziet van alles wat we nodig hebben is mijn drijfveer om ook in de politiek actief te zijn. Binnen de ChristenUnie werken met samen aan een duurzame leefomgeving en duurzame mobiliteit en daarmee dragen we bij aan het welbevinden van alle inwoners van Veenendaal.

 • 6. Leah Kayiganwa

  Lea Kayiganwa, geboren in 1970, getrouwd en trotse moeder van 3 kinderen.

  Ik ben trajectbegeleider bij het UAF(een stichting die hoger opgeleide vluchtelingen helpt om weer in Nederland te studeren en- of werken). Culturele diversiteit en inclusieve samenleving waar  gelijkwaardigheid centraal staat zijn mijn passie. 

  Mijn ambitie is me inzetten voor een Veenendaal waar ruimte is voor iedereen, vooral voor minder kansrijke  medeburgers. Dit kan ik alleen met Christenunie bereiken die samen recht wil doen.

 • 7. Willem van Braak

  Ik ben Willem van Braak, getrouwd met Hilda en samen hebben we vijf kinderen. In het dagelijks leven ben ik docent Nederlands op het Ichthus College. Daarnaast ben ik organist in de Bethelkerk en de Oude Kerk, scheidsrechter bij DOVO en vrijwilliger bij Youth for Christ.

  Ik zit nu in mijn derde periode als gemeenteraadslid. In de afgelopen jaren heb ik diverse portefeuilles mogen behartigen, waarvan onderwijs, jeugdzorg, evenementen en horeca de belangrijkste zijn. Ik mag ook met veel plezier lid zijn van de agendacommissie van de gemeenteraad, waardoor ik ook geregeld mag optreden als voorzitter van de commissievergaderingen. Politiek is mij met de paplepel ingegoten en ik ben er ook oprecht trots op dat ik de derde generatie Van Braak in de gemeenteraad van Veenendaal ben. Ik hoop nog één periode gemeenteraadslid voor de ChristenUnie te zijn en me te blijven inzetten voor het goede voor Veenendaal!

 • 8. Rosita Bussink-Verheij

  Mijn naam is Rosita Bussink. Ik ben 27 jaar oud. Aan de Radboud Universiteit heb ik economie gestudeerd. Met veel plezier werk ik momenteel als docent bedrijfseconomie op het Ichthus College in Veenendaal.  De komende vier jaar wil ik graag mijn talenten inzetten om het goede te zoeken voor onze stad. Ik wil mij inzetten voor een groen en duurzaam Veenendaal waarin iedereen zich thuis kan voelen, dat de inwoners biedt wat zij nodig hebben en waar de lokale economie kan bloeien.

 • 9. Rick Moerman

  Hallo! Mijn naam is Rick Moerman en ik ben 24 jaar. Na mijn bachelor Europese studies heb ik een master sociale geografie in Zweden gevolgd. Momenteel werk ik met veel plezier bij een woningcorporatie. Ik ben geboren en getogen in Veenendaal en ben vereerd de Veense bevolking namens de ChristenUnie te mogen vertegenwoordigen.

  De komende periode wil ik mij gaan inzetten voor een duurzamer Veenendaal. Daarnaast maak ik mij grote zorgen over de krappe woningmarkt, waardoor vooral jongeren getroffen worden. Ik hoop mij de komende periode in te kunnen zetten voor jongeren in Veenendaal!

 • 10. Margreta Riemens-van Zetten

  Mijn naam is Margreta Riemens- van Zetten, 46 jaar oud. Getrouwd en samen hebben we 2 zonen van 20 en 18 jaar oud. Actief lid van Evangeliegemeente Regenboog Noord. Ik werk in het UMC Utrecht als deskundige infectiepreventie.

  Waarom kandidaat voor de ChristenUnie, omdat ik de mens wil blijven zien. Als er iets besloten wordt, wat betekent dat voor jou en mij als inwoners van Veenendaal.

 • 11. Joas Duister

  Hallo, ik ben Joas Duister, 35 jaar en woon inmiddels meer dan 10 jaar in Veenendaal. Ik ben getrouwd met Jeannette en vader van Jelina, Jarno, Janoah en Juda. In het dagelijks leven ben ik regiomanager zorg bij Menzis voor de regio’s Arnhem, Gelderse Vallei, Rivierenland en Haaglanden. In het verleden ben ik actief geweest als bestuurslid, raadslid en diverse andere functies landelijk en lokaal. Ik wil me inzetten voor een sociaal en veilig Veenendaal waarin Bijbelse principes centraal staan. 

 • 12. Murad Bero

  Mijn naam is Murad Bero, ik ben geboren en getogen in Bethlehem. Samen met mijn vrouw Sandra hebben wij 3 kinderen, Julia, Davin en Elay. Samen recht doen, dit is precies waar mijn hart sneller van gaat kloppen! De sterkste schouders helpen allen van wie de benen trillen en die het niet meer kunnen dragen alleen.

 • 13. Arjan Koerts

  Mijn naam is Arjan Koerts (45). Ik ben getrouwd en vader van twee tieners. Ik ben Statenlid in de provincie Utrecht. Daarvoor was ik 7 jaar raadslid. Met mijn plek op de kandidatenlijst ondersteun ik de inzet van de ChristenUnie voor een rechtvaardige samenleving waarin we zorgen voor elkaar en voor onze leefomgeving.

 • 14. Jos van den Berg

  Op twitter heb ik ooit gezet : Christen, echtgenoot, vader. Haro Aluminium / gevelbouw. Diaconaal loket. Geniet van kunst, boeken, vogels, konijnen en nog veel meer. 

  Daarmee is al een hoop gezegd. Als christen wil ik mijn stad graag dienen. Dat heb ik gedaan via  kerkenwerk en bij allerlei diaconale en maatschappelijke initiatieven. Daaruit vloeit voort dat mijn politieke interesse vooral ligt in het sociaal domein. Ik vind het belangrijk dat de overheid de zorg voor het kwetsbare serieus neemt. 

  Ik ben ook ondernemer. Met Haro Aluminium hebben we mee mogen werken aan mooie projecten in Veenendaal : Panorama, IKC de Zwaluw en CLV. Als werkgever heb ik vooral oog voor werkgelegenheid en vermindering van regeldruk. 

  Tot slot vind ik het belangrijk om een gezond evenwicht te hebben tussen inspanning en ontspanning. Genieten van natuur en cultuur dragen daar voor mij sterk aan bij.

15. Marja Jager - Vreugdenhil
16. Menno Hanse
17. Hassan Mohammedi
18. Hanneke van Bellen - Prins
19. Peter Klumpenaar
20. Joline Zuidema - Blankesteijn
21. Rob Nijhoff
22. Gijsbert Juffer
23. Alie Hoek - Kooten van
24. Arjan Rustenhoven
25. Els van Dijk
26. Roel Jongeneel
27. Jan Wessels
28. Marius Verweij
29. Nico van der Voet