ChristenUnie: Geen koopzondag!

dinsdag 02 juli 2013

Lap de wijsheid van een wekelijkse rustdag niet aan de laars!

De ChristenUnie is fel tegen de koopzondag. Tijdens de raadsvergadering van maandag 1 juli, gaf de fractie aan waarom. In de eerste en beslissende plaats wil de partij het Bijbelse gebod om de rustdag te houden, eerbiedigen. Daarnaast zijn de dreigende 24-uurs economie, de moeilijke positie voor de kleine winkelier en de aantasting van de positie van werknemers ook redenen om tegen de koopzondag te zijn.

Bijbels principe

De zondagsrust heeft een christelijke achtergrond. In de 10 geboden, wordt één dag in de week apart gezet. Een dag voor rust en met alle mogelijkheid om God te eren. Volgens de ChristenUnie heeft dit gebod ook een krachtige, maatschappelijke waarde. De partij vindt de rustdag geen juk dat ons in onze mogelijkheden beperkt, maar juist een briljante gave waarmee de week mag worden gestart. Een ritme dat zich bewezen heeft. Het lijkt de ChristenUnie van grenzeloze overmoed te getuigen, als we deze wijsheid van een wekelijkse rustdag, aan onze laars lappen.

De 24-uurs economie

De samenleving wordt gekenmerkt door permanente tijdsdruk. Het percentage burned-outs, met name ook onder jongeren, groeit schrikbarend. Velen voelen zich door vele afspraken gevangen in een rusteloze draaikolk. Altijd druk, druk, druk. De ChristenUnie moet er niet aan denken dat ook de economie zich verder op die manier ontwikkelt. Er moet ook ruimte zijn om op adem te komen en elkaar te ontmoeten. De wekelijkse rustdag is hiervoor een Hemels ontwerp.

De kleine winkelier

De ChristenUnie heeft een warm hart, voor de hardwerkende winkelier. En denkt na over de versteviging van hun positie. Want het economisch tij is bar en boos. Maar de fractie heeft de vaste overtuiging dat de koopzondag de winkelier helemaal niet gaat helpen! Integendeel. Winkeliers uit gemeenten mét de koopzondag geven heel vaak aan: op zondag is het: kijken, kijken en niet kopen! We kunnen uiteindelijk niet meer euro’s besteden door de koopzondag. De kosten voor de winkelier stijgen wel aanzienlijk.

De positie van de werknemer

Bij een koopzondag in Veenendaal zullen inwoners ook hier, veel slechter aan een baan komen als zij op zondag, om welke reden dan ook, niet in de winkel willen werken. De ChristenUnie vindt dat onaanvaardbaar.

Onderzoek

In de raadsvergadering werd een amendement in stemming gebracht dat vroeg om een nader onderzoek t.a.v. de koopzondag. De ChristenUnie heeft zo’n onderzoek niet nodig voor het oordeel over de koopzondag. “We zijn tegen de koopzondag en dat zullen we blijven, wat de uitkomst van het onderzoek ook is. Maar we doen alles wat in ons vermogen ligt, om de koopzondag tegen te houden. Als dit amendement daarbij kan helpen, stemmen we voor. Bovendien vinden wij het niet verkeerd dat ook winkeliers en werknemers zich via een dergelijk onderzoek kunnen uitspreken“.

De ChristenUnie hoopt van harte dat Veenendaal geen koopzondag krijgt, nu niet en in de toekomst niet.

Labels

« Terug naar homepage