Terugblikken en vooruitkijken

hoop.jpgwoensdag 30 december 2020

Aan het eind van het jaar kijken velen terug op dat wat er in het afgelopen jaar gebeurd is. Sommigen hebben het goed getroffen dit jaar. Maar voor veel mensen is het een jaar geweest met veel onzekerheden, verdriet, zorgen en teleurstellingen, mede door de coronacrisis. De vooruitzichten in de komende maanden zijn wat dat betreft nog niet bepaald hoopgevend. Wat kunnen we van de toekomst verwachten?

Door de muziekgroep Sela wordt prachtig over een hoopvolle toekomst gezongen:

U geeft een toekomst vol van hoop;

dat heeft U aan ons beloofd. 

Niemand anders, U alleen,

leidt ons door dit leven heen.

Als fractie en wethouder hebben wij in het afgelopen jaar vanuit dat perspectief ons politieke werk gedaan ten behoeve van de Veenendaalse samenleving. Naast veel regel- en vergaderwerk, zijn diverse besluiten genomen en projecten gerealiseerd waarbij wij als ChristenUnie ons hebben ingespannen onder meer voor:

 • Maatwerkbudget en vroegsignalering van schulden
 • Veenendaal de beste Fietsstad van Nederland 2020
 • Looppad op het kindergrafveld van de begraafplaats Munnikenhof
 • Aansluiting bij de ‘Coalition of te Willing’ t.b.v. kwetsbare vluchtelingen in Griekenland
 • Drie beveiligde bikescouts bij fietsoversteekplaatsen in West
 • Een pilot Welzijn op recept
 • Oprichting Stichting Veens
 • Meer mogelijkheden voor sporten in de buitenlucht
 • Een vaste paragraaf Inclusie bij nieuwe beleidsplannen
 • Het inventariseren van risicolocaties voor straatovervallen
 • De start implementatie van de aanpak van mensenhandel
 • Collectieve duurzame warmtevoorziening Groenpoort
 • De PHV fabriek waar 10 sociale woningen en 2 appartementen zijn gerealiseerd

Aan het college hebben wij in het afgelopen jaar schriftelijke vragen gesteld over:

 • Verlagen van huren winkelpanden door pandeigenaren
 • Toenemend aantal gevallen van autovandalisme
 • Onteigening Joods vastgoed in de Tweede Wereldoorlog.

Verder zijn we onder andere actief geweest op diverse vlakken, zoals:

 • Op de Complimentendag hebben we diverse personen en instellingen een waardevol compliment uitgereikt.
 • Tijdens de eerste en tweede lockdown hebben we als ChristenUnie diverse zorginstellingen en personen bemoedigd met een attentie.

Ook in het komende jaar 2021 mogen we moed vatten en ons vertrouwen stellen op de Here God die ons leven wil leiden.

Tineke Bette

fractievoorzitter

« Terug

Reacties op 'Terugblikken en vooruitkijken'

Geen berichten gevonden

Log in om te kunnen reageren op nieuwsberichten.