Agendacommissie en nieuwe benoeming

CU_WillemvBraak.jpgmaandag 30 november 2020

De raad van de gemeente Veenendaal heeft een agendacommissie die bestaat uit vier raadsleden en de voorzitter van de raad. Deze agendacommissie heeft veelomvattende taken zoals het voorzitterschap van de beeldvormende avonden en de raadscommissievergaderingen.

Verder kan zij voorstellen doen over:

- vergaderfrequentie en locatie van de raadscommissie en de raad,
- voorlopige agenda inclusief tijdsindeling voor de beeldvormende avond;
- voorlopige agenda’s inclusief tijdsindeling voor de vergadering van de raadscommissie
- voorlopige agenda voor de vergadering van de raad;
- planning van werkbezoeken, rondetafelgesprekken, bijeenkomsten;
- procedure voorbereiding, onderzoek, behandeling en vaststelling kadernota, begroting, bestuursrapportages en jaarrekening &
jaarverslag

Omdat onlangs een lid ontslag heeft genomen, ontstond er een vacature. Vanuit de ChristenUnie heeft Willem van Braak gesolliciteerd en wij hebben zijn kandidatuur van harte ondersteund. Omdat er nog een kandidaat zich had aangemeld, moest er via stemming gekozen worden. Donderdag 26 november vond die stemming plaats tijdens de raadsvergadering en onze fractiecollega Willem van Braak is met een duidelijke meerderheid aan stemmen gekozen.

Bij zijn benoeming als lid van de agendacommissie sprak Willem zijn dank uit voor het gestelde vertrouwen.

« Terug

Reacties op 'Agendacommissie en nieuwe benoeming'

Geen berichten gevonden

Log in om te kunnen reageren op nieuwsberichten.