Nabeschouwing

CU_Tineke_Bette.jpgwoensdag 18 november 2020

Twee vergaderavonden waren nodig om de Programmabegroting 2021-2024 te behandelen.
In de afgelopen jaren was dit overigens ook al het geval. Maar wat dit jaar wel anders was, betrof het feit dat de behandeling van deze Programmabegroting digitaal is gebeurd.
Hoewel een ‘life’ vergadering ons aller voorkeur heeft, is het in deze coronatijd niet anders mogelijk dan de raadsvergaderingen digitaal te houden.
Met veel waardering voor de griffier en de medewerkers van de griffie vanwege al het werk dat zij voor en tijdens de raadsvergaderingen hebben verricht.

‘Koers houden’ dat was ons thema bij de Algemene Beschouwingen. De ChristenUnie wil het politieke werk doen in afhankelijkheid van God. Vanuit dat perspectief willen wij aandacht geven aan mensen en zo goed mogelijk rentmeester zijn van Gods schepping.

Als ChristenUnie hebben wij bij de behandeling van de Programmabegroting de accenten gelegd bij het Sociaal Domein en bij Energie Neutraal Veenendaal. Voor wat betreft het Sociaal Domein hebben we twee voorstellen gedaan: de Lokale Inclusie Agenda zal bij nieuwe beleidsplannen een vast onderdeel worden en met het voorstel Welzijn op Recept zal de mogelijkheid voor een pilot worden verkend.

Verder hebben we nog twee voorstellen gedaan op het gebied Veiligheid: Met name bij Mensenhandel hebben wij gevraagd om een duidelijke en geborgde aanpak en voor wat betreft Straatovervallen hebben wij het college verzocht om risicolocaties te inventariseren. Tenslotte is op ons voorstel ten behoeve van buitensport in de wijken een bedrag van bijna € 25.000,- gereserveerd.

Al onze voorstellen zijn met ruime meerderheid aangenomen. Onze vraag aan het college om in 2021 met een herijking te komen van het huidige plan Energieneutraal Veenendaal, met daarin opgenomen het tussendoel in 2035 én het einddoel in 2050, is positief beantwoord.

 De Programmabegroting 2021-2024 is met 24 stemmen aangenomen. Al met al zijn we als fractie van de ChristenUnie dankbaar en tevreden met deze uitslag.

« Terug

Reacties op 'Nabeschouwing'

Geen berichten gevonden

Log in om te kunnen reageren op nieuwsberichten.