Inclusie als eerste stap bij nieuw beleid

blind-978996_1280.jpgdonderdag 12 november 2020

In het Integraal Beleidskader Sociaal domein is uitgesproken dat Veenendaal een inclusieve samenleving moet zijn. Dit is geheel in lijn met de titel van het raadsprogramma ‘Iedereen doet mee’. Op initiatief van de ChristenUnie is op 26 oktober jl. de Lokale Inclusie Agenda aangenomen.

Tijdens de behandeling van de Programmabegroting op 9 november zijn we als ChristenUnie gekomen met een vervolgstap. Want in de praktijk blijkt dat ‘Inclusiviteit’ nog niet altijd vanzelfsprekend onderdeel is van beleid. Inclusie gaat ook over beleidsterreinen zoals Wonen, Werk en inkomen, Onderwijs, Vervoer, Welzijn en gezondheid en Vrije tijd.

Voortaan zal er bij nieuwe belangrijke beleidsplannen een vaste paragraaf Inclusie komen waarin staat aangegeven hoe in het beleid hier aandacht aan wordt gegeven. Hiermee hebben we opnieuw een stap gezet richting een toegankelijk Veenendaal voor iedereen.

Onze motie is met een ruime meerderheid van 29 stemmen aangenomen.

« Terug

Reacties op 'Inclusie als eerste stap bij nieuw beleid'

Geen berichten gevonden

Log in om te kunnen reageren op nieuwsberichten.