Koers houden

koers houden.jpgvrijdag 30 oktober 2020

Op donderdag 5 november is er een speciale raadsvergadering betreft de Programmabegroting 2021-2024. Namens de fractie van de ChristenUnie heeft Tineke Bette in een videoboodschap de onderstaande tekst uitgesproken ten behoeve van de Algemene Beschouwingen.

Via deze link kunt u ook de video bekijken: https://youtu.be/ZR6-uw1_o_c

“Koers houden, kan dat met deze Programmabegroting?

Ik wil bij twee onderwerpen Sociaal Domein en Energieneutraal Veenendaal stilstaan en graag toelichten waarom wij geloven dat koers houden noodzakelijk en mogelijk is.

Er zijn zorgen vanwege de oplopende tekorten in het sociaal domein en financiële oplossingen worden vanuit het Rijk nog niet geboden. Goed dat het college ervoor kiest om de contracten voor jeugdhulp opnieuw te bezien. Het belonen van effectieve aanbieders van jeugdhulp is ook een optie. Dat is op de lange termijn goedkoper.

Dan het idee Welzijn op Recept, waarbij zorgverleners mensen met psychosociale problemen verwijzen naar een welzijnscoach. Wij komen met een voorstel om huisartsen erbij te betrekken en contact te zoeken met Menzis voor een gezamenlijke businesscase. Het college zegt terecht dat investering in re-integratie van uitkeringsafhankelijke mensen verstandig is. Hierop wordt niet bezuinigd. Dit geldt wat ons betreft ook voor het minimabeleid.

Afsluitend bij dit onderwerp: het is goed om constructief te zoeken naar balans in besteedbaar geld en uitgaven. Anderzijds moeten we rekening houden met jonge en oudere mensen die korte of langere tijd hulp nodig hebben. De ChristenUnie vindt dat ten behoeve van de ouderen de WonenWelzijnZorgregisseur en in het verlengde daarvan het seniorenplatform goed werk doen.

Het college wil de deadline van Energieneutraal Veenendaal 2035 naar 2050 verschuiven. Dit vanwege nieuwe inzichten over de energietransitie, het aardgasvrij maken en de financiële impact die dat heeft. Wij vinden het begrijpelijk dat het college deze keuze maakt. Maar als qua tijd de bakens verzet worden, moet er wel koers worden gehouden. Want alleen de deadline verzetten, is geen garantie dat Veenendaal in 2050 energieneutraal is. Kan het college toezeggen dat zij in 2021 met een herijking komt van het huidige plan Energieneutraal Veenendaal met daarin opgenomen het tussendoel in 2035 én het einddoel in 2050?

Koers houden; dit willen wij als ChristenUnie doen in afhankelijkheid van God. Vanuit dat perspectief willen wij aandacht geven aan mensen en zo goed mogelijk rentmeester zijn van Gods schepping. Wij wensen het college van harte Gods zegen bij de uitvoering van hun taken, het uitwerken van de Programmabegroting en het op koers houden van Veenendaal.”

« Terug

Reacties op 'Koers houden'

Geen berichten gevonden

Log in om te kunnen reageren op nieuwsberichten.