Groener en veiliger

Afbeelding voor de bijdrage bij consultatie Duivenweide (1).jpgvrijdag 23 oktober 2020

Al langere tijd zijn er wensen en ideeën voor het gebied Duivenweide, gelegen in het centrum van Veenendaal. In dat gebied ligt een mooi fietspad door het groen, maar er is ook veel verstening vanwege het parkeerterrein en een parkeerdek vlak naast het theater De Lampgiet. Verder zijn in de Duivenweide ook een oud muziekpodium en een niet onderhouden kunstwerk te vinden.
Het college heeft de raadscommissieleden in een consultatie om richtinggevende uitspraken gevraagd voor wat betreft visie en eventuele herinrichting van de Duivenweide en een gedeelte van de Kerkewijk.

Namens de ChristenUnie heeft Tineke Bette op de drie gestelde consultatievragen als volgt gereageerd:

1. Bent u het met ons eens dat het gebied Duivenweide en een gedeelte van de Kerkewijk om een herinrichting vraagt?

“Ja, dit gebied zal door een herinrichting een verbetering ondergaan waarbij het aanzien van de openbare ruimte zal worden verbeterd. Meer groen en een veiliger fietsverbinding door de Duivenweide, vanwege een andere aansluiting op de Kerkewijk, zal daar het gevolg van zijn.”

2. Er ligt nu geen budgetvraag voor, maar bent u in principe bereid om hier middelen voor beschikbaar te stellen?

“Dit vinden wij een lastige vraag, want vanwege de huidige zeer krappe financiële situatie zijn nieuwe/extra investeringen niet verantwoord. Maar als in de toekomst er kansen zich voordoen, dan kan hierover - wat de ChristenUnie betreft - verder worden nagedacht.”

3. Kunt u richtinggevende uitspraken doen op onderstaande belangrijke ingrediënten voor de uiteindelijke Gebiedsvisie door deze ingrediënten die in het ideeën- en inspiratieboek uitgewerkt en toegelicht zijn op volgorde van belangrijkheid te plaatsen?

“Voor ons staat op nr. 1 een veiliger manier voor de fietsroute Duivenweide in aansluiting met het centrum/de Kerkewijk.

Dan volgt het vergroenen van de Duivenweide op plek nr.2.

Op nr.3 staat het meer noordelijke deel van de Kerkewijk inrichten als verblijfsgebied en verplaatsen van de onzinkbare paal naar inrit parkeerterrein Duivenweide.

Tenslotte nog een opmerking over het kunstwerk De Fontein. Al heel wat jaren is dit kunstwerk in miserabele staat. Wij hebben gelezen dat reconstructie meer dan € 85.000,- bedraagt en het jaarlijkse onderhoud ongeveer € 30.000,-. Dit vinden wij een te begrotelijk bedrag. Wellicht kan alleen de waterzuil als losstaand element worden ingepast in het groen. Verder hebben wij nog een technische vraag gesteld betreft de verwijzing naar een evenemententerrein op de Duivenweide. Onze reactie op deze beantwoording is als volgt: de ChristenUnie is er niet voor om de locatie Duivenweide aan te merken als evenemententerrein zonder dat dit besproken is bij de behandeling van het Evenementenbeleid. Dus op deze richtinggevende uitspraak is ons antwoord nee.”

Het is nu aan het college om met alle ingebrachte wensen en ideeën tot een goed plan te komen. De ChristenUnie zal dit te zijner tijd met belangstelling volgen en beoordelen. Wat ons betreft wordt het gebied van de Duivenweide in ieder geval groener en veiliger.

« Terug

Reacties op 'Groener en veiliger'

Geen berichten gevonden

Log in om te kunnen reageren op nieuwsberichten.