Sociale woningen voor de juiste mensen

CU_Tineke_Bette.jpgwoensdag 21 oktober 2020

Het is voor starters op de woningmarkt een uitdaging om aan een eerste woning te komen. Of dit nu koop of huur is. Er is al een landelijke regeling ‘passend toewijzen’ waarin eisen zijn gesteld aan het inkomen van de aanvrager.
Het woonbeleid van de gemeente Veenendaal is gebaseerd op de actuele vraag én op toekomstige ontwikkelingen. Het is heel goed dat daarom integraal naar de lokale woningmarkt wordt gekeken en noodzakelijke maatregelen worden genomen.

Met het raadsvoorstel Verordening doelgroepen sociale woningbouw en middenhuur wordt ervoor gezorgd dat de sociale woningen bij de mensen met lagere inkomens terechtkomen.Omdat het belangrijk is dat dit voor de toekomst ook gewaarborgd blijft, is in deze doelgroepenverordening tevens vastgelegd dat alle sociale woningen en middenhuur voor langere tijd beschikbaar blijven. Hiermee wordt de instandhouding van sociale woningbouw in Veenendaal maximaal geborgd voor de betreffende doelgroep met lagere inkomens. Dit streven van het college onderschrijven wij als ChristenUnie van harte!

« Terug

Reacties op 'Sociale woningen voor de juiste mensen'

Geen berichten gevonden

Log in om te kunnen reageren op nieuwsberichten.