Onderzoek onteigening vastgoed in de Tweede Wereldoorlog

CU_Sanny_Brunekreeft.jpgzaterdag 17 oktober 2020

Namens de ChristenUnie heeft Sanny Brunekreeft schriftelijke vragen gesteld aan het college naar aanleiding van het onderzoek door Pointer, journalistiek platform bij de KRO-NCRV. Uit dat onderzoek blijkt dat tijdens de Tweede Wereldoorlog in 225 Nederlandse gemeenten, waaronder Veenendaal, Joodse woningen, bedrijven en grond zijn onteigend. In sommige gevallen zijn deze doorverkocht en in enkele gevallen is dit vastgoed zelfs door gemeenten aangekocht.

Uit de interactieve kaart is op te maken dat het in Veenendaal 5 panden betreft. Op de site van Pointer is verder te lezen dat aan de gemeente Veenendaal om een reactie is gevraagd. Daarop is – samengevat – geantwoord dat de informatie voor Veenendaal nieuw was en dat nader onderzoek plaats zou moeten vinden.

Daarom heeft onze fractie de volgende vragen gesteld:

· Is er – nadat de gemeente op de hoogte werd gesteld van de resultaten van genoemd onderzoek – nader onderzocht wat er met bedoelde panden is gebeurd?

· Zo ja, zijn daarbij ook gevallen bekend van eventuele doorverkoop naar anderen en/of aankoop door de gemeente Veenendaal?

· Is bekend of de gemeente Veenendaal na de oorlog openstaande belastingen opgelegd heeft aan terugkerende eigenaren, hun erfgenamen of hun nabestaanden?

De beantwoording van onze vragen zien wij met belangstelling tegemoet.

Nadere informatie: https://pointer.kro-ncrv.nl/artikelen/hier-staan-van-joden-onteigende-panden-bij-jou-in-de-buurt

« Terug

Archief > 2020

december

november

oktober

september

juli

juni

mei

april

maart

februari

januari