De wijk Franse Gat wordt vernieuwd

Afbeelding bij bijdrage voor de website Franse Gat vernieuwt.jpgzaterdag 19 september 2020

De komende jaren moet in het Franse Gat veel gebeuren. Patrimonium gaat in deze wijk 1.100 woningen vernieuwen. Het uitgangspunt is herstructurering met behoud van karakter, toekomstgericht en met instandhouding van eigen identiteit. Door renovatie, sloop en nieuwbouw en verduurzaming komen er woningen waarin het prettig wonen is. Patrimonium Woonservice en de gemeente Veenendaal werken in gezamenlijkheid aan dit project en hebben de Gebiedsvisie Franse Gat opgesteld

In de raadsvergadering van 17 september is de behandeling van het raadsvoorstel Gebiedsvisie Franse Gat aan de orde geweest en heeft Tineke Bette namens de fractie van de ChristenUnie hierover het woord gevoerd:

‘In de Gebiedsvisie Franse Gat is helder beschreven hoe deze toekomstbestendige wijk eruit komt te zien met een gedifferentieerder woningaanbod en comfortabele en levensloopbestendige woningen. Een wijk waar het goed wonen, werken en samenleven is. Complimenten vanuit de fractie van de ChristenUnie voor de wijze waarop deze Gebiedsvisie Franse Gat tot stand is gekomen en inhoud heeft gekregen. Wij zullen in de komende jaren met belangstelling de vernieuwing van het Franse Gat volgen.’

Het raadsvoorstel Gebiedsvisie Franse Gat is unaniem aangenomen!

« Terug

Reacties op 'De wijk Franse Gat wordt vernieuwd'

Geen berichten gevonden

Log in om te kunnen reageren op nieuwsberichten.