Als één lid lijdt, lijden alle leden

roetveegpiet.jpgzaterdag 11 juli 2020

In de gemeenteraadsvergadering van 7 juli j.l. opende raadslid Willem van Braak zijn bijdrage met het citaat dat boven dit bericht staat. Zijn verdere bijdrage was als volgt:
Dit citaat komt van de apostel Paulus die in zijn brieven aan de christelijke gemeente van Korinthe spreekt over de eenheid in die gemeente en de noodzaak elkaars talenten, gaven maar juist ook nood en verdriet te erkennen. De brieven aan Korinthe kunt u terugvinden in de Bijbel. Wat dit citaat met dit debat te maken heeft, leg ik u graag uit.

Wij hebben nooit het sinterklaasfeest gevierd met de gedachte dat Zwarte Piet racistisch zou zijn. Die bedoeling hebben we er tot de dag van vandaag absoluut niet mee. Maar als er mensen zijn in de samenleving die Zwarte Piet wel als racistisch ervaren, moet we dat serieus nemen om op die manier het Sinterklaasfeest een goede toekomst te kunnen bieden. Als er in onze maatschappij één of meerderen lijden, lijden wij allemaal in onze optiek. En om die reden staan wij achter de oproep aan het college om met de organisaties die in Veenendaal een publiek Sinterklaasfeest vieren in overleg te gaan en te vragen of ze een alternatief voor Zwarte Piet willen gebruiken. Dat is ook precies de toon die wat ons betreft passend is. Wij gaan niemand iets opleggen vanuit het gemeentehuis, maar we vinden het wel goed om begrip te kweken voor het lijden van diverse mensen in onze samenleving.

Tradities veranderen in de loop van de tijd en dat kan ook voor het Sinterklaasfeest gelden. Dan kunnen we stoppen met zwartepieten en het kinderfeest voor de toekomst veiligstellen. We roepen iedereen op te stoppen met de extreme uitingen in dit dossier en samen te zoeken naar verbinding!

« Terug

Reacties op 'Als één lid lijdt, lijden alle leden'

Geen berichten gevonden

Log in om te kunnen reageren op nieuwsberichten.