De blik op de toekomst gericht!

CU_Tineke_Bette.jpgvrijdag 03 juli 2020

In de komende raadsvergadering van 6 juli spreken over de financiën van de toekomst is best spannend! Kunnen we richtinggevende uitspraken aan het college meegeven die wij als gemeenteraad belangrijk vinden voor de komende jaren? Wat de ChristenUnie betreft wel, maar met de wetenschap dat er nog zaken kunnen veranderen. Met het oog op de toekomst, kijken we vooruit.

Op 6 juli spreekt de raad over de Kaderbrief. De ChristenUnie is het met het college eens, gelet op de financiële onzekerheden vanwege de coronacrisis, dat we geen Kadernota behandelen. De economische gevolgen van de coronacrisis hebben zijn weerslag op de gemeentelijke begroting en brengen financiële onzekerheden en risico’s met zich mee. Het is niet bekend hoe het Rijk Veenendaal gaat compenseren voor de gemaakte kosten. In onzekere tijden moeten we wel handelen, maar het heeft geen zin om nu definitieve voorstellen te maken die in november bij de behandeling van de Programmabegroting 2021-2024 weer worden ingetrokken of teruggedraaid.

Wij geven aandachtspunten mee op het gebied van het sociaal domein. Het gaat om mensgericht werken en de financiële uitdagingen die er zijn. Wij hebben grote zorgen over de oplopende financiële tekorten in het sociaal domein en structurele financiële oplossingen worden vanuit het Rijk nog niet geboden. De ChristenUnie wil verder accenten leggen bij de thema’s wonen, duurzaamheid en bedrijven voor een aantrekkelijke woon-, leef- en werkomgeving in Veenendaal. Wij willen hiermee een gezond economisch, sociaal en financieel evenwicht behouden. Vanuit verantwoordelijkheid voor mens en maatschappij zetten wij als ChristenUnie ons daarvoor in.

« Terug

Reacties op 'De blik op de toekomst gericht!'

Geen berichten gevonden

Log in om te kunnen reageren op nieuwsberichten.