Veenendaal in ontwikkeling!

bouwkraan.jpgvrijdag 26 juni 2020

Op 25 juni hebben we in de gemeenteraad het Projectenboek Fysieke Leefomgeving besproken. In dit document, wat elkaar jaar wordt herijkt, wordt verantwoording afgelegd hoe de diverse projecten in het fysieke domein vorderen. Dit gaat enerzijds over de financiële voortgang, maar ook over risico’s die we als gemeente lopen op het moment dat we investeren in vastgoed en gebiedsontwikkeling. Als ChristenUnie zijn we de gemeentelijke organisatie erkentelijk voor het zorgvuldig opgestelde Projectenboek en de mooie (financiële) resultaten. De projecten, verspreid over heel Veenendaal, liggen goed op schema en de mate van risico’s zijn acceptabel. In de afgelopen jaren is een goed gevulde risicoreserve grondexploitaties opgebouwd.

Voor de korte termijn betekent het dat we kunnen blijven voldoen aan de wens om elk jaar ruim 300 woningen, als het kan meer, toe te voegen aan de woningvoorraad. Op de middellange termijn zien we als fractie wel een aantal uitdagingen. Zo heeft Veenendaal heeft een beperkt grondgebied, terwijl de woningvraag al jaren hoog is. Dat noodzaakt ons om goed te blijven nadenken over de ruimtelijke ontwikkeling van Veenendaal. Richting 2030 wordt het steeds lastiger om extra woningen bij te bouwen en dat baart ons zorgen. Om elk jaar toch een significant aantal woningen toe te voegen is wat de ChristenUnie betreft creativiteit nodig. Vanuit het college is een voorstel gedaan voor een fonds voor bedrijfsverplaatsingen. Als fractie hebben we het college voor de verdere uitwerking van het fonds een aantal verduidelijkingsvragen meegegeven: Hoe wordt bepaald wat een bedrijfsverplaatsing ‘waard’ is? Waar is het geld precies voor bedoeld en wat gaat er dan niet door? Gaat de raad over het geld in het fonds of is het college bevoegd dat uit te geven? En tenslotte: Hoe wordt het fonds in de toekomst gevoed?

Voor de fractie van de ChristenUnie zijn de bedrijfsverplaatsingen geen doel op zich, maar een middel om via het fonds bedrijven te stimuleren om zich elders in Veenendaal te vestigen, zodat extra woningbouw mogelijk gemaakt kan worden. Wat de ChristenUnie betreft een goed beleidsvoornemen, waarover we in het najaar graag uitgebreider spreken met het college.

« Terug

Reacties op 'Veenendaal in ontwikkeling!'

Geen berichten gevonden

Log in om te kunnen reageren op nieuwsberichten.