Bestuurlijke verzelfstandiging van het Rembrandt College

Rembrandt College.jpgdonderdag 25 juni 2020

In de gemeenteraad hebben we gesproken over de tweede stap in het proces om te komen tot een zelfstandig bestuur voor het Rembrandt College. De ChristenUnie juicht de verzelfstandiging van het Rembrandt College toe! Nu zitten we in de rare situatie dat de gemeente Veenendaal zowel bestuurder is van het Rembrandt College als toezichthouder voor wat betreft onderwijs en huisvesting. Dat levert wethouder Verloop een dubbele pet op die wij niet wenselijk vinden.

Het zal nog wel wat energie, tijd en ook geld kosten om dit proces tot een goed einde te brengen. Het Rembrandt College heeft nog een aantal uitdagingen op financieel gebied en zal ook vanwege krimp maatregelen moeten nemen om de financiën niet verder onder druk te zetten. Verzelfstandiging biedt echter ook meer kansen om op termijn onderdeel van een overkoepelend bestuur te worden waarin meerdere scholen plaats hebben. Dit zal ook voor de gemeente Veenendaal tot een gezondere situatie leiden op het gebied van toezicht en als huisvestigingsverantwoordelijke. Het Rembrandt College krijgt dan ook een vergelijkbare bestuursvorm als de andere scholen voor voortgezet onderwijs in Veenendaal en dat is voor de onderlinge verhoudingen ook beter.

De ChristenUnie wenst het college en de schoolleiding van het Rembrandt College alle wijsheid en succes toe bij het tot stand brengen van een zelfstandig bestuur voor de school!

« Terug

Reacties op 'Bestuurlijke verzelfstandiging van het Rembrandt College'

Geen berichten gevonden

Log in om te kunnen reageren op nieuwsberichten.