Het huiswerk is niet in orde

coffee-2351436_1920.jpgdinsdag 02 juni 2020

Net als vorig jaar heeft de stichting El Amana uit Ede een aanvraag ingediend bij de gemeente Veenendaal om een islamitische basisschool op te richten in Veenendaal. Net als vorig jaar heeft het college van B&W deze aanvraag afgewezen en heeft de gemeenteraad dit besluit bekrachtigd. Dat heeft niets te maken met het wel of niet willen hebben van een islamitische basisschool in Veenendaal. Op grond van de vrijheid van onderwijs (artikel 23 van de grondwet) staat de ChristenUnie voor het bijzonder onderwijs en dus ook islamitisch onderwijs, maar dan moet het stichten van een dergelijke school wel volgens de wettelijke regels gaan. En daar zit het probleem.

De ChristenUnie vindt het ronduit teleurstellend dat El Amana nu met dezelfde aanvraag komt als vorig jaar. Er was via een motie opgeroepen tot een goed overleg met het college over de aanvraag en er was opgeroepen door de raad om te komen met een representatieve peiling onder ouders die hun kind naar de islamitische basisschool willen sturen. We hadden verwacht dat El Amana zijn huiswerk goed zou hebben opgepakt en geleerd zou hebben van waar het vorig jaar misging.

Wat hadden ze dan beter kunnen doen? Een enquête is wel ingediend, maar veel te laat en onvolledig. Een gemiste kans! In de verplichte vergelijking met een andere gemeente die ongeveer hetzelfde potentieel aantal leerlingen heeft, is er net als vorig jaar gekozen voor Maastricht. Die school heeft 40% van hun leerlingen vanuit de regio en zelfs vanuit België. In de aanvraag van El Amana wordt alleen Veenendaal als voedingsgebied voor hun school genoemd. Dat is ook de hoofdreden van afwijzing door het college, die onzes inziens terecht het mogelijk aantal leerlingen corrigeert met die 40% en daarmee duikt El Amana onder de stichtingsnorm voor een nieuw op te richten school.

D66 heeft in de gemeenteraad een amendement ingediend om de school wel toe te laten in Veenendaal. In dat amendement ging het over 170 leerlingen uit Veenendaal die nu naar Ede gaan, maar vooral ook over de regiofunctie die Veenendaal zou hebben. Over dat laatste heeft El Amana zelf niet gesproken in de aanvraag. Er zijn ook geen getallen van mogelijke aantallen leerlingen verbonden aan die regiofunctie. Wij vinden dat D66 op de stoel van het schoolbestuur is gaan zitten en dat is niet de taak van een politieke partij. Wij hebben dan ook tegen dat amendement gestemd.

Hoe nu verder? Er is recent een wet aangenomen in de Tweede en Eerste Kamer die de stichting van een nieuwe school anders gaat regelen. Dat gaat vanaf de datum van ingang van die wet via het ministerie van Onderwijs en niet meer via de gemeente. We roepen El Amana dan ook op om daar vanaf nu serieus werk van te maken. Het is immers de verantwoordelijkheid van een schoolbestuur zelf om met een goede aanvraag te komen en dat stukje huiswerk is nog steeds niet in orde.

Labels

« Terug naar homepage

Reacties op 'Het huiswerk is niet in orde'

Geen berichten gevonden

Log in om te kunnen reageren op nieuwsberichten.

Oudere berichten

« Vorige Volgende »

juni 2021

mei

april

maart

februari

januari