De contouren van de Regionale Energie Strategie staan!

windmolen.jpgvrijdag 29 mei 2020

Op 28 mei heeft de gemeenteraad de concept versie van de Regionale Energie Strategie (RES) vastgesteld. Dit is een eerste uitwerking van het startdocument die in 2019 was vastgesteld. In de RES wordt samen met de Foodvalley gemeenten, en een brede vertegenwoordiging van maatschappelijke stakeholders onderzocht hoe we duurzame energie en warmte in de regio kunnen opwekken. Hierbij wordt primair gekeken naar de mogelijkheden met zon- en windenergie tot 2030. In gezamenlijkheid met de onderhandelingspartners in de regio is een mooi concept resultaat ontstaan. Deze contouren van de RES worden het komende jaar verder ingekleurd tot een definitief voorstel.

Parallel aan deze periode wordt ook uitvoerig onderzoek gedaan naar mogelijke alternatieven een aanvullingen op zon- en windenergie. In de RES wordt gelukkig ook ruim de aandacht gegeven aan innovatie. Zo wordt er zorgvuldig en afgewogen toegelicht waarom bepaalde technieken (o.a. kernenergie, waterstof, geothermie e.a) wel of niet haalbaar of toepasbaar zijn voor de periode voor en na 2030. De RES is een groeidocument, wat inhoud dat hij in ieder geval elke twee jaar wordt geactualiseerd.

Voor de Veenendaalse situatie zien we ons echter zeer beperkt in de beschikbare ruimte. De spaarzame ruimte voor eventueel een (grotere) windmolen langs de grens van Veenendaal is door een amendement op de Omgevingsvisie niet meer mogelijk. Als fractie van de ChristenUnie hadden we liever gezien dat dit onderdeel zou blijven van de onderhandelingsruimte. Het gevolg is dat we in Veenendaal onze inzet vooral zullen beperken tot zon op het dak. Daar is gelukkig nog een mooie slag te slaan als we kijken naar de vele vierkante meters dakoppervlak op de bedrijventerreinen.

Als fractie zien we dat er in de regio erg hard gewerkt is aan deze concept RES. De energie zit er letterlijk goed in! We vinden veel positieve elementen terug die bijdragen aan onze kernwaarden als het gaat om de zorg voor de schepping en het rentmeesterschap wat wij mogen uitdragen. Het geeft ons vertrouwen dat we in Veenendaal en Foodvalley mooie stappen kunnen gaan zetten. “Ook vanuit mijn professionele werkomgeving krijg ik regelmatig het compliment dat er in deze regio zo goed wordt samengewerkt. U mag best weten, dat maakt mij toch best een beetje trots op Veenendaal!”, aldus Jonathan van den Heuvel die tijdens de behandeling van dit raadsvoorstel namens de ChristenUnie het woord heeft gevoerd.

Labels

« Terug naar homepage

Reacties op 'De contouren van de Regionale Energie Strategie staan!'

Geen berichten gevonden

Log in om te kunnen reageren op nieuwsberichten.

Oudere berichten

« Vorige Volgende »

juni 2021

mei

april

maart

februari

januari