Complimenten en waardering!

Veenendaal kanaal.jpgvrijdag 29 mei 2020

In de raadsvergadering van 28 mei is het raadsvoorstel Ontwerp-Omgevingsvisie aan de orde geweest. De ChristenUnie is onder de indruk van dit raadsvoorstel Ontwerp-Omgevingsvisie. Het college, het regieteam Omgevingswet heeft hier hard aan gewerkt. Complimenten voor dit resultaat! Daarnaast veel waardering voor allen die tijdens het Participatietraject hebben meegedacht en hun input hebben gegeven.

Aan de hand van drie thema’s ‘Wonen, Duurzaamheid en Mobiliteit’ heeft Tineke Bette, als woordvoerder namens de ChristenUnie, haar bijdrage in de raadsvergadering gedaan.

Wonen:

Levensloopbestendige wijken en levensloopgeschikte woningen bieden kansen voor het langer zelfstandig thuis kunnen wonen. Bij bouwen en wonen gaat het van kwantiteit naar kwaliteit. Voor wat betreft de bouwhoogten, met de vastlegging van de hoogtematen wordt helderheid geboden en het voorkomt discussies in de toekomst. Om die reden hebben wij het amendement, om de bouwhoogtes niet op te nemen, niet gesteund.

De ChristenUnie vindt voldoende sociale huurwoningen belangrijk, het uitgangspunt is gemiddeld 30% sociale huurwoningen in het bouwprogramma. Wat ons betreft een goede richting. In de komende jaren worden er 1250 sociale woningen gebouwd, dit is de prestatieafspraak met de woningcorporaties.

Duurzaamheid:

Met een groener en klimaatbestendig Veenendaal zorgen we voor een aantrekkelijk vestigingsklimaat, wat bijdraagt aan een gezonde, duurzame en veilige leefomgeving. Een betere luchtkwaliteit komt de gezondheid ten goede. Actief en constructief samenwerken bij de energiestrategie – ook met de Regio- is er op gericht om onze eigen ambitie, om energieneutraal te worden in 2035, te kunnen realiseren. Tijdens de behandeling van dit raadsvoorstel is er een amendement ingediend dat ook invloed heeft op het proces van de Regionale Energie Strategie.

Terwijl het RES proces in Foodvalley een schoolvoorbeeld is van een gezamenlijk gedragen proces. Veenendaal heeft een grote energievraag en we hebben, behalve grootschalig zon op dak, weinig te bieden. Dat is veel te weinig voor onze energievraag. We moeten dus in de regio onze hand ophouden en vragen andere gemeenten om ons energieprobleem op te lossen. Volgens de ChristenUnie kunnen we dan op voorhand niet zeggen dat er in Veenendaal op het gebied van windmolens op voorhand een beperking is? Hoewel wij ook goed beseffen dat vanwege onze compacte stad er weinig tot geen ruimte is voor een grootschalige windmolen.

Mobiliteit

Terecht is er in de Ontwerp-Omgevingsvisie ook veel aandacht voor dit thema. Immers goede bereikbaarheid van woongebieden, bedrijventerreinen en het centrum is belangrijk. Tijdens de dialoogavond op 10 april 2019 zijn wensen en ideeën over mobiliteit aan de orde geweest. De uitkomst daarvan vinden we terug in het STOMP principe- Stappen, Trappen, Openbaar Vervoer, Mobiliteit als service en de Personenauto.

Dat er een amendement is ingediend om het STOMP principe eruit te halen, is voor ons onbegrijpelijk. Er wordt hiermee finaal voorbijgegaan aan de uitkomsten van het Participatieproces. En Participatie hebben wij toch als raad hoog in het vaandel staan?”

Als ChristenUnie vinden wij het spijtig dat er amendementen zijn aangenomen, die wat ons betreft de Ontwerp-Omgevingsvisie niet verbeteren. Laat onverlet dat wij akkoord zijn met dit raadsvoorstel, omdat wij de uitgangspunten van een gezonde, duurzame en veilige leefomgeving belangrijk vinden.

Labels

« Terug naar homepage

Reacties op 'Complimenten en waardering!'

Geen berichten gevonden

Log in om te kunnen reageren op nieuwsberichten.

Oudere berichten

« Vorige Volgende »

juni 2021

mei

april

maart

februari

januari