Een eigen huis en een plek onder de zon

frontage-of-a-concrete-building-with-brickwall-3686797.jpgwoensdag 26 februari 2020

Een eigen huis, koop of huur, is voor mensen in Veenendaal als vanzelfsprekend. Maar veel starters op de woningmarkt dromen er over. Door sterke prijsstijgingen op de koopmarkt en de aangescherpte hypotheeknormen is het voor starters steeds lastiger om een betaalbare koopwoning te vinden Daarnaast zorgt de stijging van de bouwkosten ervoor dat het moeilijk wordt om goed betaalbare nieuwbouwwoningen te realiseren.

Tijdens de behandeling van het raadsvoorstel Verlenging Woonvisie 2014-2019 in de raadsvergadering van 20 februari is er een stevig debat geweest. Wat was het geval? Waar ging het over? In eerste instantie leek vaststelling van de Omgevingsvisie in 2019 aan te gaan sluiten op de einddatum van de Woonvisie. Echter de Omgevingswet gaat pas in 2021 in, waardoor er een verlenging van de huidige Woonvisie nodig is. Met deze verlenging kan de gemeente verder met de uitvoering van het woonbeleid en kan zij afspraken maken met o.a. de woningcorporaties. Het was daarom nodig om de huidige Woonvisie te verlengen totdat de Omgevingsvisie in 2020 door de gemeenteraad is vastgesteld. Als ChristenUnie kunnen we deze redenatie prima volgen. Over een paar maanden wordt de Omgevingsvisie vastgesteld en om die reden zijn we akkoord om de Woonvisie voor een korte periode te verlengen. De SP en PvdA vonden het nodig om amendementen in te dienen die zogenaamd het woningtekort voor o.a. starters zouden oplossen. Echter in deze voorstellen stonden geen maatregelen hoe dit te realiseren, er was geen voorstel waar de voorgestelde extra 3000 sociale woningen moeten komen, ook was er geen financiële dekking om het percentage sociale woningbouw van 30% naar minimaal 40% te brengen. De amendementen van de SP en PvdA zijn met 4 stemmen voor en 25 stemmen tegen verworpen. Het raadsvoorstel verlening Woonvisie 2014-2019 is met 28 stemmen aangenomen, alleen de SP heeft tegengestemd.

De woningmarkt is niet zo maakbaar als door sommige partijen wordt voorgesteld. Het college doet er alles aan om er voor te zorgen dat de woningmarkt en ook de bouw van sociale woningen in Veenendaal in beweging blijft en vooruit gaat, er wordt nog volop gebouwd in Veenendaal.

In 2019 is er samen met de woningbouwcorporaties onderzoek gedaan naar de behoefte van sociale woningen. Uit dit onafhankelijke rapport bleek dat er tot 2035 nog 1250 sociale woningen gebouwd moeten worden. Daarvan staan er 470 op de planning en samen zoeken ze nog naar locaties voor de overige 800, maar daarvoor hebben we nog de tijd tot 2035. Op zeer korte termijn worden er bij de voormalige PHV-fabriek aan de Vijgendam 10 sociale koopwoningen gebouwd en ook aan de Uiverstraat is de bouw van sociale huurappartementen voorzien.

Een eigen huis, een plek onder de zon. De ChristenUnie zal, waar zij maar kan, zich blijven inzetten voor beschikbare en de betaalbare woningen.

« Terug

Reacties op 'Een eigen huis en een plek onder de zon'

Geen berichten gevonden

Log in om te kunnen reageren op nieuwsberichten.

Archief > 2020

december

november

oktober

september

juli

juni

mei

april

maart

februari

januari