Ruimtetekort voor het onderwijs in Veenendaal Oost

ontmoetingshuis.pngvrijdag 21 februari 2020

Er zijn ruimteprobleem voor het onderwijs in Veenendaal Oost. Dit heeft allerlei oorzaken, zoals o.a. een hoger aantal leerlingen dan de prognoses aangaven en ook vanwege het feit dat er een groot aantal leerlingen van buiten de wijk naar school gaan in Veenendaal Oost. Het ruimteprobleem in het onderwijsgedeelte van het Ontmoetingshuis is complex en niet simpel om ‘even’ snel op te lossen.

Voorgeschiedenis

In september 2014 zijn drie basisscholen, kinderopvang, buitenschoolse opvang gestart in het Ontmoetingshuis. In juni 2015 is op initiatief van ChristenUnie, CDA en SGP een amendement aangenomen om de 2de fase van het Ontmoetingshuis te vervroegen omdat de scholen toen al ruimte tekort kwamen. In oktober 2017 is de uitbreiding van het Ontmoetingshuis voltooid.

Nu zijn we bijna 3 jaar verder en het ruimtetekort voor de scholen in Veenendaal Oost is opnieuw een feit. Ouders uit de wijk hebben een brief aan het college en de gemeenteraad gestuurd en zij hebben een petitie ingediend. De ChristenUnie heeft het college gevraagd hierover met de schoolbesturen in overleg te blijven en om in gezamenlijkheid te zoeken naar oplossingen voor het ruimteprobleem. Mede met het oog op de toekomst, omdat in Veenendaal Oost nog ruim duizend woningen gebouwd moeten worden.

In juni staat een herijking van het Integraal Huisvestingsplan voor het onderwijs op de agenda. We zullen op dat moment nogmaals grote aandacht vragen voor deze problematiek. We rekenen dan ook op oplossingsrichtingen vanuit de schoolbesturen en het college.

« Terug

Reacties op 'Ruimtetekort voor het onderwijs in Veenendaal Oost'

Geen berichten gevonden

Log in om te kunnen reageren op nieuwsberichten.

Archief > 2020

december

november

oktober

september

juli

juni

mei

april

maart

februari

januari