Betere service en verlaging van kosten

afvalinzameling.jpgzaterdag 21 december 2019

Op 19 december heeft de raad ingestemd met het voorstel om ook bij de Veenendaalse hoogbouw groente-, fruit- en etensresten apart in te zamelen. Voor de ChristenUnie gaat daarmee een lang gekoesterde wens in vervulling. Wij rekenen erop dat de invoering van dit voorstel zal leiden tot een betere service aan bewoners in de hoogbouw en een verlaging van de kosten voor iedereen die daarvoor zijn of haar best wil doen. Daarbij dragen we bij aan onze doelstellingen om van afval naar grondstof te gaan en het restafval terug te dringen tot maximaal 100 kilo restafval per persoon.

We zijn blij met de toezeggingen die de wethouder heeft gedaan dat de implementatie plaats zal vinden in overleg met woningcorporaties, Vereniging van Eigenaars en bewoners van de hoogbouw. Een betrokken bewoonster, die eerder heeft ingesproken tijdens de behandeling in de raadscommissievergadering, heeft de noodzaak hiervan nog eens onderstreept. Daarnaast heeft de wethouder aangegeven dat hij ruimhartig om zal gaan met maatwerkregelingen zodat alle inwoners mee kunnen doen.

Wij hebben daarbij aangegeven dat we veel belang hechten aan goede communicatie en hebben de wethouder geadviseerd hier niet op te besparen.

Om het restafval nog verder terug te dringen heeft onze woordvoerder Roelof Mulder tevens aangekondigd dat wij tijdens de behandeling van de Kadernota in 2020 een motie zullen indienen om het ongeadresseerde reclamedrukwerk te reduceren.

Nu eerst volle kracht vooruit met de gescheiden inzameling bij de hoogbouw!

« Terug

Reacties op 'Betere service en verlaging van kosten'

Geen berichten gevonden

Log in om te kunnen reageren op nieuwsberichten.

Archief > 2019

Geen berichten gevonden