Goede zorgverlening voor de langere termijn

bestemmingsplankaart.jpgzaterdag 21 december 2019

Zorgverlener Charim, ontwikkelingsbedrijf Zegers en de gemeente Veenendaal willen de zorglocatie 't Boveneind en de voormalige schoollocatie aan het Pampagras herontwikkelen. Deze herontwikkeling is mede het gevolg van de Wet Langdurige Zorg en de verouderde staat van een deel van de bebouwing. Om goede zorgverlening op deze locatie voor de langere termijn te kunnen garanderen, moet er nieuwbouw worden gerealiseerd die voldoet aan de eisen van toegankelijkheid van de zorg.

De gemeenteraad besloot 19 december in te stemmen met het gewijzigde bestemmingsplan ‘t Boveneind - Pampagras. Dat maakt de weg open voor de herontwikkeling van het gehele gebied met 135 zorgwoningen, 175 zelfstandige seniorenwoningen (huur) en 43 appartementen (koop).

Bijzonder is ook dat er 10 grondgebonden woningen komen via een collectief opdrachtgeverschap (CPO) waarbij een soort van onderlinge zorg wordt beoogd. Een mooi particulier initiatief.

De ChristenUnie is zeer content met deze herontwikkeling, waarbij de kwaliteit van dit gebied sterk wordt verbeterd en de ruimtelijke inpassing een fraai parkachtige beeld oplevert.

« Terug

Reacties op 'Goede zorgverlening voor de langere termijn'

Geen berichten gevonden

Log in om te kunnen reageren op nieuwsberichten.

Archief > 2019

Geen berichten gevonden