Veiligheid en Duurzaamheid

CU_Roelof_Mulder.jpgzaterdag 13 juli 2019

Tijdens de behandeling van de Kadernota op 9 juli heeft Roelof Mulder namens de fractie succesvol een tweetal moties ingediend. Voor de ChristenUnie zijn Veiligheid en Duurzaamheid ook belangrijke thema’s.

Aanpak brommers en scooters op fietspaden

De ChristenUnie ontvangt veel signalen van inwoners over onveilige situaties die ontstaan omdat snelle brommers en scooters ten onrechte gebruik maken van de fietspaden in Veenendaal. Vooral voor kinderen en ouderen ontstaan hierdoor gevaarlijke situaties. Wij hebben daarom een motie ingediend waarin de burgemeester wordt opgeroepen om in gesprek te gaan met de handhavers in Veenendaal om de berijders van brommers en scooters die op de openbare weg horen, maar op het fietspad rijden, aan te spreken en te bekeuren. De burgemeester heeft toegezegd om dit met de politie te bespreken en in te zetten op handhaving.

Duurzaamheid is een kans.

Duurzaamheid is in al haar aspecten bijna dagelijks in het nieuws en er wordt over dit onderwerp gesproken, zelfs tijdens feesten en partijen. De gemeente doet steeds meer aan communicatie over dit onderwerp en over de mogelijkheden die onze inwoners hebben om hiermee aan de slag te gaan. De ChristenUnie is er van overtuigd dat duurzaamheid grote kansen biedt op besparingen ten behoeve van onze inwoners en op de omzet voor onze ondernemers. In een motie hebben we het college opgeroepen om hier meer werk van te maken en te onderzoeken hoe alle communicatie over dit onderwerp gecombineerd kan worden met concrete tips, adviezen, subsidies of aanbiedingen van ondernemers. Die motie is aangenomen en daarmee hopen we dat het voor Veenendaal leuker, aantrekkelijker en rendabeler wordt om bij te dragen aan de verduurzaming van onze stad.

« Terug

Reacties op 'Veiligheid en Duurzaamheid'

Geen berichten gevonden

Log in om te kunnen reageren op nieuwsberichten.