Gastgezinnen in Veenendaal

CU_WillemvBraak.jpgwoensdag 10 juli 2019

Tijdens de gemeenteraadsvergadering over de Kadernota 2020-2023 heeft raadslid Willem van Braak namens de fractie van de ChristenUnie een motie over Gastgezinnen ingediend. De motie is unaniem aangenomen en daarmee is een eerste stap gezet in het proces om een vorm van preventieve, laagdrempelige jeugdzorg ook in Veenendaal van de grond te krijgen.

Door het college te vragen in overleg te gaan met het Centrum voor Jeugd en Gezin om te komen tot een plan van aanpak voor zogenaamde gastgezinnen in Veenendaal, kan er ook in onze plaats een netwerk van gastgezinnen opgezet gaan worden, zoals buurgemeente Rhenen dat kent via Buurtgezinnen. De visie achter het opzetten van een netwerk aan gastgezinnen, is de zorg voor gezinnen die zelf een klein of helemaal geen netwerk hebben waar binnen ze om hulp kunnen vragen op allerlei gebied. Het gaat bijvoorbeeld om opvoedkundige zaken, taalkundige zaken en huishoudelijke zaken. Via het bieden van een gastgezin kan een gezin, dat overbelast dreigt te raken, geholpen worden om rust te vinden of juist stappen vooruit te zetten in de zorg voor de kinderen. De ouders worden zelf ook geholpen via de gastgezinnen, want naast zorg voor de jeugd kunnen er ook administratieve of organisatorische problemen zijn die met hulp van het gastgezin opgelost kunnen worden.

Het bieden van een netwerk van gastgezinnen past ook erg goed binnen het Raadsprogramma “Iedereen doet mee.” De rust en de steun van een gastgezin draagt bij aan het beter meedoen in onze maatschappij en geeft zowel ouders als kinderen meer kansen in hun ontwikkeling, zonder dat dit direct via zware zorgtrajecten hoeft. Daar waar zwaardere zorg nodig is, moet die zeker geboden worden, maar in het kader van ‘voorkomen is beter dan genezen’, bieden gastgezinnen grote kansen om in een vroeg stadium zwaardere zorg te voorkomen.

De ChristenUnie ziet deze vorm van hulp aan anderen ook in het kader van een bekend Bijbelgedeelte waar de Here Jezus ons oproept voor onze naasten te zorgen. Want daar waar wij dat doen, hebben we dat ook voor de Here Jezus gedaan, zegt Hij zelf in het evangelie.

Wij verwachten veel potentieel voor gastgezinnen in Veenendaal. Zodra dit concept daadwerkelijk in praktijk gebracht gaat worden in Veenendaal kunnen we dan ook op uw hulp rekenen?

« Terug

Reacties op 'Gastgezinnen in Veenendaal'

Geen berichten gevonden

Log in om te kunnen reageren op nieuwsberichten.

Archief > 2019

december

november

oktober

september

juli

juni

mei

april

maart

februari

januari