Het gaat om welzijn

csm_CU_Jeroen_van_Esseveld_8e60332473.jpgvrijdag 28 juni 2019

In de raadsvergadering van 27 juni heeft de raad het college de kaders meegegeven voor de zoektocht naar een nieuwe welzijnspartner. In deze zoektocht naar een (nieuwe) welzijnspartner wil het college, door middel van het welzijnswerk, de hoge kosten tegengaan op terrein van de Jeugdzorg en WMO. Dat is een begrijpelijke gedachte waar de ChristenUnie zich volledig achter schaart. Welzijn is een belangrijke schakel binnen het sociaal domein en daarom vindt de ChristenUnie dat de gemeente zich sterk moet inzetten op de regie van het welzijnswerk.

Om die regierol sterker te maken heeft de ChristenUnie tijdens de raadsvergadering een voorstel ingediend om de organisatie van het welzijnswerk dichter naar de gemeente te halen. We willen dat bereiken door middel van de quasi-inbesteden en niet door een aanbestedingstraject te starten. Met dit aangenomen voorstel kan de gemeente sterker inzetten op de sturing van het welzijnswerk en verdeling van de gelden. Op deze wijze verwacht de fractie van de ChristenUnie dat er een positief resultaat kan worden bereikt en blijft de gemeente een toezichthoudende rol houden. Wij verwachten een kwaliteitsslag op het gebied van het welzijnswerk. De gemeente kan dat bereiken door sturing op organisatie en efficiency. Dit alles met het oog op het welzijn van de Veenendaalse burgers die tijdelijk of blijvend ondersteuning nodig hebben.

« Terug

Reacties op 'Het gaat om welzijn'

Geen berichten gevonden

Log in om te kunnen reageren op nieuwsberichten.