Beslissing over het scholenplan

CU_WillemvBraak.jpgvrijdag 28 juni 2019

De stichting Ede voor islamitisch onderwijs en opvoeding heeft een aanvraag ingediend bij het college om te komen tot een islamitische basisschool in Veenendaal. Het college heeft die aanvraag op grond van de wettelijke eisen die daarbij horen afgewezen en heeft aangegeven dat een islamitische basisschool voor nu niet in het scholenplan van Veenendaal opgenomen kan worden. De gemeenteraad heeft afgelopen donderdag een beslissing genomen om het college te volgen in haar afwijzing.

Bij de beslissing over het scholenplan ging het de ChristenUnie niet om de vraag of islamitisch onderwijs wenselijk is of niet. Wij hebben als partij goede gesprekken gehad met vertegenwoordigers van de stichting voor islamitisch onderwijs en daaruit kwamen zaken als onderwijs dicht bij huis, meer connectie met het CJG, betere ouderbetrokkenheid en minder verkeersbewegingen rond de schoolgang naar voren. Dat zijn allemaal zeer goede argumenten om te komen tot een islamitische basisschool in Veenendaal, maar er moet wel worden voldaan aan de voorwaarden die de wet daaraan stelt.

En juist daar zit de pijn in dit dossier. Want aan de voorwaarden die de wet stelt, is in deze aanvraag niet voldaan. De wethouder heeft dat in de gemeenteraadsstukken, in zijn uitleg in de commissie, met een nagezonden memo en tijdens de behandeling in de raadsvergadering onzes inziens helder uitgelegd. Daarom heeft de ChristenUnie ook ingestemd met het raadsvoorstel om de aanvraag van het islamitisch onderwijs af te wijzen.

Wij constateren dat in deze hele procedure er verschil van inzicht is tussen het college en de stichting Ede voor islamitisch onderwijs en opvoeding. Volgens ons zijn die verschillen ook duidelijk op tafel gekomen en weten de beide partijen dit ook van elkaar. Wij kunnen ons heel goed voorstellen dat het college en de stichting met die kennis elkaar in een vroeg stadium opzoeken om te komen tot een tijdige en wettelijk correcte aanvraag voor een islamitische basisschool in 2020. Wij wensen de stichting Ede voor islamitisch onderwijs en opvoeding en het college een vruchtbaar proces toe in dezen!

De ChristenUnie zal met veel interesse dit proces volgen en mocht daar uitkomen dat er in Veenendaal wettelijk gezien grond is voor een islamitische basisschool dan zal de ChristenUnie dat ondersteunen.

Labels

« Terug naar homepage

Reacties op 'Beslissing over het scholenplan'

Geen berichten gevonden

Log in om te kunnen reageren op nieuwsberichten.

Oudere berichten

« Vorige Volgende »

oktober 2020

september

juli

juni

mei

april