We kijken er naar uit!

Afbeelding bij bijdrage over de Hoogspanningslijn.jpgwoensdag 26 juni 2019

Hoe bijzonder zal het zijn als de 5 kilometer lange hoogspanningslijn in Veenendaal ondergronds wordt gebracht! De ChristenUnie heeft zich meer dan zestien jaar daarvoor ingezet. We hebben de moed nooit opgegeven en zijn blijven geloven dat op termijn de schop in de grond gaat. Er zijn ontwikkelingen aan de gang die de realisatie van dit alles mogelijk kunnen maken.

Op 8 juli zal de Kadernota Gemeente Veenendaal 2020-2023 worden behandeld. Daarin wordt verwezen naar het vastgestelde Raadsprogramma waarin onder andere staat dat de inzet wordt gedaan om als een van de eerste gemeenten gebruik te kunnen maken van de mogelijkheden van de Wet Voortgang Energietransitie om de hoogspanningslijn in Veenendaal ondergronds te brengen. Realisering vergt een forse gemeentelijke bijdrage tot een maximum van € 5,7 miljoen. Het college komt op korte termijn met een voorstel om het proces in gang te zetten en de financiering te bepalen.

Daarnaast staat in het Coalitieakkoord Provinciale Staten Utrecht 2019-2023 dat de provincie Utrecht geld beschikbaar stelt aan gemeenten die een start maken met het ondergronds brengen van hoogspanningskabels in de bebouwde omgeving.

Als ChristenUnie hebben wij altijd de urgentie van het ondergronds brengen van de hoogspanningslijn bepleit vanwege het voorzorgsbeginsel op het gebied van gezondheid, gevaar vanwege calamiteiten en brandveiligheid. Als ChristenUnie kijken we uit naar de dag dat de hoogspanningslijn in Veenendaal ondergronds wordt gebracht.

« Terug

Reacties op 'We kijken er naar uit!'

Geen berichten gevonden

Log in om te kunnen reageren op nieuwsberichten.

Archief > 2019

december

november

oktober

september

juli

juni

mei

april

maart

februari

januari