ChristenUnie in nieuw college Gedeputeerde Staten Utrecht

Afbeelding Arne Schaddelee.jpgvrijdag 07 juni 2019

Op woensdag 5 juni is het nieuwe college van Gedeputeerde Staten van Utrecht geïnstalleerd. Het bestaat uit de partijen GroenLinks, CDA, D66, PvdA en ChristenUnie. Arne Schaddelee is gedeputeerde namens de ChristenUnie en gaat zich onder andere bezighouden met mobiliteit, participatie en communicatie. In het coalitieakkoord met de titel “Nieuwe energie voor Utrecht” wordt veel aandacht besteed aan gezondheid en klimaat. De provincie Utrecht wil onder leiding van het nieuwe college meer en beter gaan samenwerken met de gemeente en haar inwoners.

“Op het gebied van mobiliteit wordt mede op aandringen van de ChristenUnie het fietsen gestimuleerd om zo de groei van het autogebruik af te remmen. Na jaren van verwaarlozing wordt er weer geïnvesteerd in openbaar vervoer in de buitengebieden en randen van de provincie. Dat is goed voor Veenendaal en directe omgeving”, aldus raadslid Arjan Koerts, die als Veenendaals raadslid hierover meedacht tijdens de coalitieonderhandelingen. Er komt een adviescommissie toegankelijkheid. “Ze kijken niet alleen naar de toegankelijkheid van de bussen”, zeg Koerts, die zich daar de afgelopen jaren voor inzette. “De adviescommissie gaat alle beleidsterreinen van de provincie toetsen op inclusie voor kwetsbare groepen.”

De provincie Utrecht stelt geld beschikbaar aan gemeenten die een start maken met het ondergronds brengen van hoogspanningskabels. Hoewel het coalitieakkoord geen financiële paragraaf bevat, zou het gaan om een substantiële bijdrage. Met deze toezegging in het coalitieakkoord dat de provincie Utrecht bijdraagt met financiële middelen, komt het ondergronds brengen van de hoogspanningslijn in Veenendaal weer een stap dichterbij.

Verder valt op dat de provincie zich meer gaat inzetten voor regionale samenwerking. “Als lid van de regiocommissie Foodvalley ben ik daar blij mee”, zegt Koerts. De provincie heeft flinke ambities op het gebied van de energietransitie en kringlooplandbouw. Daar kan juist onze regio een belangrijke rol in spelen. Foodvalley heeft door de unieke samenwerking tussen de Argifood sector, de Wageningen Universiteit en acht Utrechtse en Gelderse gemeenten laten zien dat samenwerking loont. De provincie wil meer verbinding tussen stad en platteland, bijvoorbeeld door lokale voedselproductie te stimuleren. Daar is in de regio Foodvalley al ervaring mee opgedaan.

Anders dan in Veenendaal is er elders in de provincie minder vraag naar kerkgebouwen. Onder invloed van de ChristenUnie komt er meer aandacht voor het behoud van religieus erfgoed.

De ChristenUnie won er bij de Provinciale Statenverkiezingen een zetel bij en is nu met 4 mensen vertegenwoordigd in de Staten. Arne Schaddelee, die door zijn benoeming tot gedeputeerde de factie verlaat, wordt opgevolgd door Bunschoter Hans de Harder. De Utrechtse Henriëtte Rikkoert neemt als nieuwgekozen statenlid het fractievoorzitterschap over.

Het hele Coalitieakkoord is te vinden op https://www.provincie-utrecht.nl/actueel/nieuwsberichten/nieuwsberichten/2019/mei/nieuwe-ambities-brengen-energie-provincie-utrecht/

Labels

« Terug naar homepage

Reacties op 'ChristenUnie in nieuw college Gedeputeerde Staten Utrecht'

Geen berichten gevonden

Log in om te kunnen reageren op nieuwsberichten.

Oudere berichten

« Vorige Volgende »

februari 2020

januari

december 2019

november

oktober

september