Parkeren

parkeergarage.jpgdinsdag 04 juni 2019

De afgelopen jaren is er veel geïnvesteerd in parkeerplaatsen in het centrum. Deze voorzieningen worden gebruikt door inwoners van het centrum en hun bezoekers, door de medewerkers van de winkels en bedrijven in het centrum en natuurlijk door de bezoekers van ons centrum die ook vaak van buiten onze stad komen. Goede voorzieningen zijn voor deze groepen belangrijk.

Het aanbod van parkeerplaatsen is op veel momenten groter dan de vraag. Met het beleid om fiets en Openbaar Vervoer verder te stimuleren, verwachten we dat deze ontwikkeling zich doorzet. Daar komt bij dat er onenigheid is tussen de verschillende eigenaren van de parkeergarages in Veenendaal over de te hanteren tarieven. De gemeente onderzoekt de mogelijkheden om haar eigen beleid op de tarieven te blijven voeren. Daarnaast zijn we op zoek naar mogelijke bestemmingen voor de ruimte die niet direct noodzakelijk is voor parkeren. 

De ChristenUnie heeft tijdens de commissie vergadering van dinsdag 21 mei een breed scala aan mogelijkheden voorgelegd aan de wethouder, zoals een laadplein voor deelauto’s, opslagruimte voor particulieren en bedrijven en een logistieke hub voor duurzame bevoorrading van het winkelcentrum. Daarnaast hebben wij aangedrongen op meer snelheid bij de besluitvorming rond dit dossier. Daarbij zullen we sturen op blijvende goede parkeervoorzieningen die aansluiten bij de verdere verduurzaming van de mobiliteit. Stimuleren van fiets en Openbaar Vervoer staan bovenaan onze agenda. En voor veel Veenendalers geldt dat je ook binnen een half uurtje wandelend het centrum kunt bereiken. Dat zien we ook steeds meer inwoners doen. Gezond bezig!

« Terug

Reacties op 'Parkeren'

Geen berichten gevonden

Log in om te kunnen reageren op nieuwsberichten.