Oproep tot verhogen van de vaccinatiegraad

vaccination-1215279__340.jpgvrijdag 31 mei 2019

“Door te vaccineren bescherm je niet alleen je eigen kinderen tegen ernstige ziektes, maar indirect lever je door te vaccineren ook een bijdrage aan de bescherming van anderen. Een voldoende hoge vaccinatiegraad is daarbij van groot belang”, aldus Arjan Koerts in zijn bijdrage tijdens de gemeenteraad van 28 mei.

De VVD kwam in de raadsvergadering met een motie waarin werd opgeroepen het belang van vaccineren onder de aandacht te brengen. We zien dat de vaccinatiegraad in Veenendaal lager ligt dan de veiligheidsnorm van 95%. We kennen de groep ouders die om redenen van geloofsovertuiging hun kinderen niet laten vaccineren. Deze groep blijft al jaren ongeveer gelijk. Daarnaast zien we ook een nieuwe groep ouders die de overheid en de farmaceutische industrie wantrouwen en om die reden niet vaccineren.

De ChristenUnie vindt het belangrijk dat er ruimte wordt geboden aan mensen die, met een beroep op levensovertuiging of het recht op lichamelijke integriteit, ervoor kiezen hun kinderen niet te laten vaccineren. Tegelijk is de ChristenUnie voorstander van een zo hoog mogelijke vaccinatiegraad. Om in Veenendaal de vaccinatiegraad te laten stijgen moeten we juist die mensen bereiken die vanuit overtuiging niet deelnemen aan het vaccinatieprogramma. Hen bewegen tot het heroverwegen van hun keuze vraagt om zorgvuldige communicatie.

In de aanloop naar de raadsvergadering hielp de ChristenUnie bij het formuleren van de motie. We dienden daarom de motie mede in. De uiteindelijke tekst geeft geen oordeel over de beweegredenen van ouders om hun kinderen al dan niet te vaccineren. Wel wordt het belang van vaccineren onderstreept en wordt opgeroepen tot gerichte informatievoorziening. Mede dankzij de zorgvuldige formulering werd de motie unaniem aangenomen.

« Terug

Reacties op 'Oproep tot verhogen van de vaccinatiegraad'

Geen berichten gevonden

Log in om te kunnen reageren op nieuwsberichten.