Nieuwe opdracht voor het welzijnswerk

welzijnswerk.jpgdonderdag 18 april 2019

In juni van dit jaar besluiten wij als raad hoe de nieuwe opdracht voor het Welzijnswerk in Veenendaal eruit komt te zien. Om dit goed voor te bereiden heeft de wethouder een voorlopig plan aan de raad voorgelegd en gevraagd wat de gemeenteraad van de conceptplannen vindt.
Als ChristenUnie staan we achter de uitgangspunten zoals die als die verwoord zijn in de Visie Sociaal Domein en verder uitgewerkt worden in het plan Veenendaal 2020. Deze zijn op een goede manier verwerkt in het voorstel.

De voornaamste inzet van deze plannen is, om via een sterke sociale basis doorstromen naar dure zorg te voorkomen. Via de inzet van vele vrijwilligers, mantelzorgers en welzijnswerkers gebeurt dit uiteraard al dagelijks. Maar dat kan mogelijk efficiënter! Want we zien dat oplopende kosten binnen het Sociaal Domein bijna onbetaalbaar aan het worden zijn. Daarom is regie binnen het Welzijnswerk ontzettend belangrijk.

Als ChristenUnie zetten we dan ook in op een strakke regie vanuit de gemeente en tegelijkertijd willen we ook vertrouwen geven aan de professionals binnen dit werkveld. De ChristenUnie heeft voorgesteld om de regie en uitvoering bij twee verschillende groepen neer te leggen. De regierol moet ingevuld worden door een groep mensen die korte lijntjes heeft met de gemeente en ook met het werkveld. Voorbeelden hiervan zijn (wel andere werkvelden) Sportservice Veenendaal en CJG. Deze regieorganisatie kan dan opdrachten formuleren voor bestaande en nieuwe organisaties binnen het Welzijnswerk. Zij worden dan verantwoordelijk voor de uitvoering en proberen resultaatgericht hun werk te doen.

Voor de ChristenUnie kan er door dit onderscheid beter worden ingegaan op de vragen en ondersteuning die er binnen de Veense samenleving leven. En dat alles om de al sterk aanwezig sociale basis nog sterker te laten worden.

« Terug

Reacties op 'Nieuwe opdracht voor het welzijnswerk'

Geen berichten gevonden

Log in om te kunnen reageren op nieuwsberichten.