Hooggespannen verwachtingen

Afbeelding Hoogspanningsmast bij bijdrage Hooggespannen verwachtingen.jpgwoensdag 10 april 2019

Het vervolgonderzoek van TenneT heeft bevestigd dat het technisch mogelijk is om de hoogspanningslijn in Veenendaal ondergronds te brengen. Dat is op zich goed nieuws. Maar zullen de hoogspanningsmasten binnen afzienbare tijd verdwijnen?
Voor Veenendaal, waar ongeveer 5 kilometer aan hoogspanningslijnen dwars over bewoond gebied loopt, zal de financiële bijdrage ongeveer 5,7 miljoen Euro bedragen. Echter de financiële situatie in Veenendaal is niet rooskleurig. Het college vraagt de politiek om hun voorkeur te geven aan het vervolgproces

Sinds 2003 heeft de ChristenUnie op meerdere momenten in commissie- en raadsvergaderingen aandacht gevraagd voor de hoogspanningslijn. Het was lange tijd om financiële redenen een utopie te bedenken dat in Veenendaal de hoogspanningslijn ondergronds kon worden aangebracht, het ging immers in 2007 nog om bedragen tussen de 20 tot 40 miljoen Euro. Maar mede vanwege de financiële regelingen in de Wet Voortgang Energietransitie kwam er weer licht aan de horizon.

Tijdens de raadscommissievergadering van 9 april heeft de ChristenUnie als reactie op de consultatievragen als volgt gereageerd:

  1. Wij onderschrijven de urgentie van verkabeling vanwege het voorzorgprincipe, gevaar op calamiteiten en brandveiligheid.
  2. Wij onderkennen de financiële uitdaging. Het is alom bekend: de financiële situatie in Veenendaal is op dit moment niet rooskleurig. Maar toch, als ChristenUnie zullen we creatief blijven meedenken om de financiering mogelijk te maken. Met daarbij het wenkend perspectief dat als de precarioheffing definitief door de rechtbank aan Veenendaal wordt toegewezen, de liggende gelden dan als eerste worden ingezet- zoals afgesproken in het amendement uit 2015 – bij de financiering van het ondergronds aanbrengen van de hoogspanningskabels. Verder zullen wij onze Statenfractie van de ChristenUnie in Utrecht eraan blijven herinneren dat financiële tegemoetkoming vanuit de Provincie zeer gewenst is.
  3. Wij beamen de ambitie om een van de eerste gemeente te zijn die over gaat tot verkabeling. Naar we vernomen hebben zal, als de opdracht wordt verstrekt, het minstens 5 jaar duren voordat de hoogspanningsmasten in Veenendaal uit het straatbeeld zijn verdwenen. Als pas na een aantal jaren de opdracht wordt verstrekt, heeft dat niet alleen consequenties voor de vele jaren die het dan nog gaat duren voordat de verkabeling een feit is. Daarbij komt dat in ruim 60 gemeentes de hoogspanningslijn in principe ondergronds kan worden aangebracht. Wie als eerste aanmelden, worden het eerst geholpen. De volgende aanmeldingen komen in de wachtrij. Het heeft ook op financieel gebied negatieve gevolgen, het kostenplaatje voor het ondergronds aanbrengen van de kabels zal dan beduidend hoger zijn. Bij ontwikkelingen die wellicht binnenkort financieel perspectief bieden, kan dat het moment zijn voor het college om met een raadsvoorstel te komen. Als ChristenUnie zullen wij de ontwikkelingen vanzelfsprekend volgen en zo nodig zelf met een voorstel komen.

« Terug

Reacties op 'Hooggespannen verwachtingen'

Geen berichten gevonden

Log in om te kunnen reageren op nieuwsberichten.