Goede dingen doen

Afbeelding voor de website bij bijdrage over het Rekenkamerrapport.jpgdonderdag 21 februari 2019

De Rekenkamercommissie heeft onderzoek gedaan naar het Woonbeleid in Veenendaal.
De kernvraag was of het beleid en uitvoering van de Woonvisie 2014-2019 effectief is geweest? Worden de goede dingen gedaan en uitgevoerd? Maar ook de vraag met welke opgaven moet in de komende jaren rekening mee worden gehouden?

Als ChristenUnie zijn we content met het rapport van de Rekenkamercommissie en de positieve beoordeling over datgene wat in de afgelopen jaren is uitgevoerd, bijgesteld en aangevuld. Op deze manier hebben we meer inzicht waarin het Woonbeleid effectief is geweest en tevens zicht op de toekomstige opgave voor de komende jaren. Het college zal aandacht besteden aan de uitwerking van de aanbevelingen. Wij als raad zullen onze keuze, voor wat betreft de stedelijke identiteit en ontwikkelingsrichting, bij de totstandkoming van de Omgevingsvisie maken. Dit in samenspraak met inwoners, bedrijven en organisaties. Want goede dingen doen, doe je in gezamenlijkheid.

« Terug

Reacties op 'Goede dingen doen'

Geen berichten gevonden

Log in om te kunnen reageren op nieuwsberichten.