Boeren, Burgers en Buitenlui 2.0

manifest provincie.jpg_largedinsdag 12 februari 2019

Op maandag 11 februari zijn de raadsleden Arjan Koerts en Willem van Braak naar de kick-off van de campagne voor de Provinciale Statenverkiezingen van de ChristenUnie in de provincie Utrecht geweest bij het Voedselbos in Haarzuilens. Daar was een symposium georganiseerd rond het Manifest Boeren, Burgers en Buitenlui 2.0 onder aanwezigheid van de minister van Landbouw Carola Schouten.

Tijdens het symposium gaven vijf personen hun visie op hoe om te gaan met voedselproductie in de huidige tijd. Dit waren Jan Huijgen (Eemlandhoeve te Bunschoten en winnaar van de Sicco Mansholtprijs), Wim Schippers (boer, landbouwingenieur en auteur van het boek “Boeren met ontzag”), Bert van Donselaar (melkveehouder en voorzitter van LTO Noord in Utrecht), Jan Overweg (Coöperatieve gebiedscommissies in de provincie Utrecht) en een bestuurslid van Natuurmonumenten in de provincie Utrecht. De centrale boodschap van deze sprekers was toch wel dat we af moeten van het systeem dat boeren produceren voor de wereldmarkt, waarbij die boeren zelf de dupe zijn van de steeds kleiner wordende marges. We moeten naar een situatie toe waarbij de boeren produceren voor de eigen regio of voor ons eigen land. Dan leren de burgers het platteland weer kennen en weten ze waar hun voedsel vandaan komt. De boeren kunnen dan een eerlijke prijs krijgen en de vervuiling van het milieu door de eindeloze transporten van voedsel door Europa en de wereld kan worden teruggedrongen.

Aan het slot van het symposium overhandigde de ChristenUnie lijststrekker Arne Schaddelee het Manifest Boeren, Burgers en Buitenlui 2.0 aan minister Carola Schouten. In dit manifest staat een actieplan om in de toekomst te komen tot een verantwoorde manier van voedselproductie, waarbij oog voor de natuur en oog voor de herkomst van voedsel centraal staan. Na deze overhandiging hield minister Carola Schouten nog een speech, waarin ze de doelstellingen van het manifest van harte ondersteunde. In haar speech gaf ze ook de importantie van de regio FoodValley aan als het gaat om verantwoord omgaan met voedselproductie. Daar waren onze raadsleden uit Veenendaal uiteraard zeer verheugd over.

Na het symposium volgde een wandeling door het Voedselbos, waarbij de ondernemers uiteenzetten wat het doel met dat Voedselbos is. Het Voedselbos is geplant op oude landbouwgrond en bevat veel soorten noten, fruit en kruiden. De bedoeling is om na een aanloopperiode te komen tot het verkopen van plukabonnementen voor burgers. Op die manier kunnen inwoners van Utrecht, Vleuten en Maarssenbroek verantwoord geteelde groenten, vruchten en noten kopen in hun eigen regio. Ze zien dan ook daadwerkelijk waar hun voedsel vandaan komt. Een prachtig initiatief dat nu nog in de experimentele fase zit, maar bij succes uitgebreid moet gaan worden door het hele land. Het is een combinatie van eerlijke voedselproductie en zorg voor de natuur.

Arjan Koerts en Willem van Braak zijn zeer enthousiast geworden van dit initiatief. De ChristenUnie in Veenendaal zal tijdens de campagne rond de Provinciale Statenverkiezingen het Manifest Boeren, Burgers en Buitenlui 2.0 bekend maken bij de mensen.

« Terug

Reacties op 'Boeren, Burgers en Buitenlui 2.0'

Geen berichten gevonden

Log in om te kunnen reageren op nieuwsberichten.