Vragen aan het college over schone lucht

Afbeelding bij bijdrage van Johan.jpgzaterdag 24 november 2018

Een slechte luchtkwaliteit is een belangrijke veroorzaker van gezondheidsklachten. De bronnen van luchtvervuiling zijn bekend, zoals bij snelwegen, industriegebieden maar ook bij woningen waar houtkachels of openhaarden gestookt worden.
Om de luchtkwaliteit verder te verbeteren moeten er maatregelen worden genomen, maar we kunnen ook zelf bijdragen aan een betere luchtkwaliteit. Door bijvoorbeeld vaker de fiets te pakken, of te reizen via openbaar vervoer. Of de openhaard en vuurkorf niet meer, of alleen bij hoge uitzondering, te gebruiken. Ook de overheid is verantwoordelijk en werkt mee aan maatregelen om de luchtkwaliteit te verbeteren.

Naar aanleiding van de ‘Uitvoeringsagenda gezonde lucht regio Utrecht’ van de provincie Utrecht heeft de fractie van de ChristenUnie schriftelijke vragen gesteld aan het college.

  1. In de uitvoeringsagenda wordt de gemeente Veenendaal bij een tweetal onderdelen aangaande de houtrook genoemd. Bij het ontwikkelen van een beoordelingsmethode voor overlast van houtrook wordt Veenendaal genoemd als partner. Hier wordt aangegeven dat het gaat om het ‘Ontwikkelen van een beoordelingsmethode voor houtrook. Met een geschikte indicator wordt het meten en beoordelen van houtrookoverlast mogelijk gemaakt. Het betreft een landelijk initiatief.’ Bij de planning staat najaar 2018. De ChristenUnie wil graag van het college weten in hoeverre de gemeente Veenendaal hierin participeert? En wat de status is?
  2. Daarnaast wordt de gemeente Veenendaal ook genoemd bij de lokale pilots voor houtstookvrije wijken. Hier wordt gesproken over: ‘In navolging van het advies van de Gezondheidsraad kan lokaal binnen pilots worden geëxperimenteerd met het inrichten van houtstookvrije wijken. Hierbij kan aangesloten worden bij trajecten waarin de omslag wordt gemaakt van fossiele energiebronnen naar emissievrije duurzame oplossingen zoals die met behulp van zon, wind, aardwarmte. De provincie onderzoekt of het mogelijk is om samen met gemeenten trajecten te initiëren en aan te jagen. Indien mogelijk wordt ook de combinatie gemaakt met WTW-installaties, omdat hierbij concrete problemen spelen in Veenendaal.’ De gemeente Veenendaal wordt hier specifiek genoemd en de ChristenUnie ziet hier ook het belang van haar inwoners. De planning is om in 2018 te verkennen waar de proeftuinen ingericht kunnen worden. De ChristenUnie wil graag van het college weten of zij al een wijk of wijken in Veenendaal op het oog heeft en wanneer men gaat beginnen met de pilots?

 De ChristenUnie ziet met belangstelling uit naar de beantwoording van onze vragen.

Labels

« Terug naar homepage

Reacties op 'Vragen aan het college over schone lucht'

Geen berichten gevonden

Log in om te kunnen reageren op nieuwsberichten.