Verduurzaming vraagt om investeringen

energieneutraal.jpgvrijdag 23 november 2018

Op 22 november heeft de gemeenteraad besluiten genomen over de nieuwbouw van een Integraal Kindcentrum in Veenendaal West en een grootschalige renovatie van het gebouw van het Christelijk Lyceum Veenendaal aan de Kerkewijk. Het gaat om grote investeringen in het onderwijs. Het debat werd voornamelijk gevoerd over de investeringen in energiebesparende maatregelen.

De ChristenUnie heeft zich met succes hard gemaakt voor volledig energieneutrale nieuwbouw van het Integraal Kindcentrum in Veenendaal West. Hiermee vult de gemeente haar voorbeeldrol wat ons betreft goed in. Verduurzaming vraagt om investeringen, maar die investering zijn we verplicht aan onze kinderen. Daarbij is dit in lijn met de afspraken die over nieuwbouw zijn gemaakt.

Voor de renovatie van het CLV hebben we besloten om een bijna energie neutraal gebouw te realiseren. Wat ons betreft is dit voor deze verbouwing het maximaal haalbare. Zowel in de techniek, als de planning en de te realiseren besparing is een volledig energie neutraal gebouw helaas niet haalbaar. Evengoed maakt ook dit gebouw een enorme duurzame sprong.

We maken ons nog wel zorgen over de hoogte van de huisvestingskosten in verband met de nog te bouwen IKC’s. Daarom hebben we aangedrongen op een evaluatie van het Integrale Huisvestingsplan Onderwijs.

Wij zijn blij dat we als gemeenteraad nu het groene licht hebben gegeven en de (ver)bouw van deze voorzieningen voor onze kinderen. We verwachten dat de nieuwe gebouwen veel publicitaire aandacht zullen krijgen. Het energie neutrale karakter kan dan kinderen, ouders, omwonenden en alle Veenendalers inspireren om na te denken over hun eigen mogelijkheden om te verduurzamen.

« Terug

Reacties op 'Verduurzaming vraagt om investeringen'

Geen berichten gevonden

Log in om te kunnen reageren op nieuwsberichten.

Archief > 2018

Geen berichten gevonden