Welke schouders dragen de zwaarste lasten?

B392B976-E9A9-4EC0-A40F-98049687ABD6.jpegzaterdag 17 november 2018

Deze vraag hebben wij onszelf als fractie van de ChristenUnie gesteld tijdens de voorbespreking van de Programmabegroting 2019-2022. Het Rijk bezuinigt enorm op het sociaal domein. Vooral voor de Wmo en de Jeugdzorg is minder geld beschikbaar. Veenendaal heeft, in vergelijking met andere gemeenten in Nederland, een goed voorzieningenpakket voor de Wmo en voor de mensen met lage inkomens. Maar een tekort van vijf miljoen in de komende jaren op vooral de Wmo en de Jeugdzorg, kan niet worden opgevangen zonder forse maatregelen.

Wij hebben vanuit onze visie zorg te dragen voor elkaar. Daarmee dus ook de taak  om mensen in moeilijke omstandigheden te steunen.  Omdat Veenendaal tot nu toe groeide, waren er altijd wel extra inkomsten of soms meevallers die de begroting in evenwicht hielden. Maar die rooskleurige tijd is helaas voorbij.

De fractie van de ChristenUnie is tot de conclusie gekomen dat in de begroting zelf onvoldoende ruimte te vinden is om het tekort dat is ontstaan, teniet te doen. Een verhoging van de O.Z.B. stelt ons in staat steun te blijven geven aan hen die het nodig hebben. Wij zijn met de verhoging van de O.Z.B altijd zeer terughoudend geweest.  Daarom betalen inwoners in Veenendaal een laag tarief. Veenendaal behoort tot die gemeenten die de laagste woonlasten hebben per huishouden/woning. 

Welk effect heeft een O.Z.B verhoging?

De O.Z.B. is zo geregeld dat de mensen met een duurdere woning meer betalen dan met een minder dure woning. Vanuit ons Bijbels principe vinden we dat een beroep op de meer draagkrachtigen verantwoord is, als mede-inwoners van onze stad in de klem komen.  Omdat de O.Z.B. een belasting is, waarmee je zelf mag uitmaken waaraan de inkomsten worden besteedt, is dit een juist middel.

Wat hebben we gedaan?

We hebben een wijzigingsvoorstel ingediend bij de begroting 2019. Daarin hebben we samen met andere partijen gevraagd de OZB per 1 januari 2019 met 10 procent te verhogen. Een forse meerderheid steunde dit voorstel. Een teken dat wij in Veenendaal voor elkaar willen instaan.

Wat betekent dit nu in euro’s?

Gemiddeld gaat een huishouden circa 30 euro per jaar meer betalen. Daartegenover staat dat goede zorg kan worden verleend en dat Veenendaal ook zijn goede voorzieningen( bijvoorbeeld in de sport, de kwaliteit van de openbare ruimte en cultuurinstellingen zoals de bibliotheek en het theater, etc) in stand kan houden.

Geen boete, maar waarschuwing

Tijdens de bespreking van de Belastingverordeningen hebben we als ChristenUnie nog een voorstel ingediend. Als u per ongeluk vergeet de belasting te betalen aan de gemeente, krijg je direct met kosten(boete) te maken. Vaak is dat 7,-- euro, maar dat kan verschillend zijn. Wij vinden dat de gemeente het zelfde moet handelen als in het maatschappelijk verkeer. Als u vergeet een rekening te betalen wordt u gewaarschuwd en kunt u dat voor een bepaalde datum alsnog betalen. Dan zijn er geen extra kosten.

Wij hebben hier een motie voor gemaakt en het college gevraagd er voor te zorgen dat eerst met een waarschuwing wordt gewerkt en pas daarna een boete kan volgen. De gemeenteraad besloot unaniem zich achter ons voorstel te scharen en daarmee ligt er nu de opdracht bij het college om op korte termijn uitvoering aan ons voorstel te geven. De wijziging moet per 1 januari 2019 ingaan.

Tenslotte

Als het gaat om de Programmabegroting en de keuzes die voor liggen, hebben wij als ChristenUnie onze verantwoordelijkheid genomen. In het besef dat het belangrijk is om te geloven in een stad waar het niet gaat om ik, maar om wij.

Labels

« Terug naar homepage

Reacties op 'Welke schouders dragen de zwaarste lasten?'

Geen berichten gevonden

Log in om te kunnen reageren op nieuwsberichten.

Oudere berichten

« Vorige Volgende »

februari 2020

januari

december 2019

november

oktober

september