Veel politiek talent op de CSV

csv raad 6.JPGvrijdag 16 november 2018

Donderdag 15 november was de afsluiting van een politiek project in de derde klas van de theoretische leerweg op de Christelijke Scholengemeenschap Veenendaal. Met een debat in de raadszaal van het gemeentehuis lieten de leerlingen zien wat ze allemaal geleerd hebben over de politiek en over debattechnieken. Raadslid Willem van Braak fungeerde als voorzitter tijdens dit debat, nadat hij het project een aantal weken eerder had afgetrapt met een gastles over het oprichten van een politieke partij en hoe campagne te voeren.

De leerlingen hadden eigen politieke partijen opgericht en zaten in de raadszaal als fracties bij elkaar. In het debat kwam stellingen voorbij rond de openstelling van de winkels op zondag, het rookvrij maken van de CSV, het verlagen van de kiesgerechtigde leeftijd naar 14 jaar, het verbieden van energydrank onder 18 jaar en het afstaan van DNA bij de geboorte van een kind. Het debat werd fanatiek gevoerd en de leerlingen toonden aan echt goed te kunnen argumenteren. De leerlingen zijn na het debat gewezen op de Jongerenraad, want dat er politieke talenten op de CSV zitten, staat buiten kijf.

Voor volgende maand staat er in een andere klas weer een politiek project op de rol. Ook daar zal raadslid Willem van Braak zijn medewerking verlenen. Het raadslidmaatschap is niet voor onbepaalde tijd en dan is, met het oog op de toekomst, werken aan een nieuwe lichting raadsleden best nuttig!

« Terug

Reacties op 'Veel politiek talent op de CSV'

Geen berichten gevonden

Log in om te kunnen reageren op nieuwsberichten.