Tarief schoonmaakondersteuning op €10 gebleven

stofzuigen-e1488982163823.jpgdonderdag 15 november 2018

Donderdagavond 8 en maandagavond 12 november heeft de gemeenteraad de Programmabegroting 2019-2022 behandeld. Een van de voorstellen in de Programmabegroting was om het tarief voor de schoonmaakondersteuning te verhogen naar € 15,-. Aangezien de gemeente in het Sociaal Domein een structureel tekort heeft van € 5 miljoen per jaar, moeten er keuzes gemaakt worden.

De tariefsverhoging zou echter voor burgers, die geen gebruik kunnen maken van de minimaregelingen en wel afhankelijk zijn van de schoonmaakondersteuning, een grote financiële tegenvaller betekenen. Tegelijkertijd zal in 2020 de schoonmaakondersteuning naar alle waarschijnlijkheid onder het abonnementstarief vallen. Dit houdt in dat mensen die gebruiken maken van voorzieningen uit de WMO maar € 17,50 per maand betalen. Daarmee zou de voorgestelde verhoging maar voor een jaar gelden.

Als ChristenUnie fractie hebben wij, samen met het CDA, ProVeenendaal, SGP en D66 een wijzigingsvoorstel ingediend. Het unaniem aangenomen amendement heeft geregeld dat ook het komende jaar 2019 het klanttarief voor de schoonmaakondersteuning op € 10,- blijft. Hiermee voorkomen we een te grote stapeling van kosten voor kwetsbare groepen in Veenendaal. Als ChristenUnie blijven wij ons inzetten om de titel van het raadsprogramma ‘Iedereen telt mee’ niet uit het oog te verliezen bij de te maken keuzes.

« Terug

Reacties op 'Tarief schoonmaakondersteuning op €10 gebleven'

Geen berichten gevonden

Log in om te kunnen reageren op nieuwsberichten.

Archief > 2018

Geen berichten gevonden