Alleen ga je sneller, samen kom je verder!

teamsessie.jpgdinsdag 30 oktober 2018

Tijdens een drukke politieke periode met diverse bijeenkomsten, heeft de ChristenUnie fractie en wethouder Engbert Stroobosscher ook tijd geïnvesteerd in een teamsessie. Omdat we nu een aantal maanden aan de slag zijn als ‘nieuwe’ fractie, is het ook goed om te investeren in de ontwikkeling van het team. Het is tenslotte de bedoeling om 4 jaar met elkaar als fractie aan de slag te gaan.

Vrijdag 19 en zaterdag 20 oktober waren we daarom samen bij Nol in ‘t Bosch. De vrijdagavond stond - tijdens het diner - in het teken van het vertellen van je ‘sleutelverhalen’. Wat zijn de cruciale momenten in je leven geweest die jou gemaakt hebben tot wie je bent. De uitwisseling van deze verhalen alleen al werkte bijzonder samenbindend en gaf een andere diepgang aan de gesprekken. Het onderlinge vertrouwen werd daardoor versterkt en opgebouwd.

Na een korte nacht, startten we de ochtend onder enthousiaste en inspirerende begeleiding van Sandor Lemstra (www.discfactor.nl). We hebben nagedacht over de “WHY” van de ChristenUnie Veenendaal, over wat ons drijft om het lokaal bestuur in te gaan en over onze gedragsstijlen. Dat gaf voor diverse mensen nieuwe inzichten. Daar waar het de een niet snel genoeg kan gaan, heeft de ander behoefte aan het totaaloverzicht en de derde wil er graag nog eens verder over doorpraten. De slotconclusie die we gezamenlijk hebben getrokken is wel dat dit nog verdere verdieping vraagt als we als team nog meer op elkaar ingespeeld willen raken. De komende tijd zullen we hier dan ook een vervolg aan gaan geven.

Het was waardevol om op deze wijze met elkaar het gesprek aan te gaan en uitgedaagd te worden op een aantal terreinen. Wij geloven dat dit de fractie sterker maakt en dat dit effect zal hebben in ons werk. In je eentje ga je tenslotte wel sneller, maar met elkaar komen we verder!

« Terug

Reacties op 'Alleen ga je sneller, samen kom je verder!'

Geen berichten gevonden

Log in om te kunnen reageren op nieuwsberichten.

Archief > 2018

Geen berichten gevonden