Coalitieonderhandelingen Veenendaal in afrondend stadium

Afbeelding voor bijdrage over afronding van coalitieonderhandelingen en stadsgesprekvrijdag 11 mei 2018

De beoogd coalitiepartijen ChristenUnie, VVD, SGP en ProVeenendaal zijn er bijna uit. De komende dagen wordt de laatste hand gelegd aan een concept-raadsprogramma voor de periode 2018-2022. De verwachting is dat dit concept op woensdag 16 mei wordt gepresenteerd door de vier fractievoorzitters: Engbert Stroobosscher (ChristenUnie), Dylan Lochtenberg (VVD), Marco Verloop (SGP) en Martijn Beek (ProVeenendaal).

Formateur Wouter de Jong constateert dat er hard is gewerkt door de vier onderhandelende partijen: “Op dit moment is overeenstemming bereikt over de grootste thema’s voor de toekomst van Veenendaal. Ik verwacht dat het de partijen lukt om in de komende week de laatste de puntjes op de i te zetten en dan naar buiten te treden.”

Stadsgesprek
De samenleving krijgt de gelegenheid te reageren op het concept-raadsprogramma, nadat de vier partijen het concept hebben gepresenteerd. Dat kan onder meer via een stadsgesprek op woensdagavond 23 mei in het gemeentehuis van Veenendaal om 20.00 en via een online platform. Nadere details over de opzet van dit gesprek en de online manieren om te reageren, volgen bij de presentatie van het programma. Het doel van de beoogde coalitie is om te komen tot een breed gedragen raadsprogramma. De ontvangen input zal verwerkt worden in het programma of meegenomen worden bij de uitwerking van de thema’s wanneer het nieuwe college geïnstalleerd is.

Behandeling raadsprogramma in gemeenteraad

De agendacommissie van de gemeenteraad heeft bepaald dat de reguliere raadsvergadering die gepland stond op donderdag 31 mei wordt verplaatst naar woensdag 30 mei om 19.30 uur. Op donderdag 31 mei volgt dan een bijzondere raadsvergadering over het raadsprogramma (16.00 uur) met aansluitend (19.30 uur) de installatie van het nieuwe college van Veenendaal.

« Terug