Een leven lang leren

foto bieb vu kopiewoensdag 25 april 2018

De afgelopen tijd hebben de Bibliotheek en de Volksuniversiteit onderzocht hoe zij kunnen komen tot een verdere samenwerking. Doel daarvan was onder andere om een vernieuwd aanbod te brengen voor volwasseneneducatie op een manier die past bij het uitgangspunt ‘Een leven lang leren’.

Op 19 maart is in de raadscommissievergadering een consultatievoorstel van het college behandeld. Dit voorstel was de week ervoor alvast aan de gemeenteraadsleden toegelicht in een presentatie door Mieke van Dijk, directeur van de Bibliotheek en door Wietze Woudsma, directeur van de Volksuniversiteit

De belangrijkste punten van dit voorstel zitten in het aanbod van drie programmalijnen:

  • Het Leercafé: aanbod met nadruk van overdracht kennis, kunde, vaardigheden, e.d. door middel van cursussen, workshops, leerzame bijeenkomsten en excursies. Voorbeelden: onderwijs op gebied van taal, social mediale-overheid, tabletcafé e.d.
  • De Stadsacademie: verdieping door middel van korte cursussen, lezingen en workshops op het gebied van wetenschap, techniek, kunst en religie. Voorbeelden: een lezingenreeks over grote namen in filosofie/literatuur/muziek/wetenschap, discussies, summerschool, e.d.
  • Het Stadsatelier: 'maken' staat centraal: creativiteit, vaardigheden, kunst maken, fotografie, techniek, 3D-printer maken, 21ste eeuwse vaardigheden.

Aan het einde van dit jaar zal de Volksuniversiteit overgenomen worden door de Bibliotheek. Vanaf dat moment zullen de diverse cursussen en bijeenkomsten van de Volksuniversiteit definitief plaats gaan vinden in de Cultuurfabriek. Daaruit vloeit ook voort dat de hal en de horeca van de Cultuurfabriek 4 avonden per week open zullen zijn.

De ChristenUnie is enthousiast over het voorstel zoals de Bibliotheek en de Volksuniversiteit dat hebben uitgewerkt. Er spreekt nieuw elan uit en het past bij de ontwikkelingen die we ook in de markt zien. Mensen willen zich over het algemeen niet lang meer binden en tegelijkertijd is het wel belangrijk dat er de mogelijkheid bestaat om je op een laagdrempelige wijze te blijven ontwikkelen. Het aanbod past goed in de Cultuurfabriek en wij zijn zeer benieuwd naar de verdere uitvoering van dit voorstel.

« Terug