Schriftelijke vragen over energieneutraal wonen

photovoltaic-2138992_640donderdag 12 april 2018

De gemeenteraad heeft in de afgelopen periode de startnotie 'een energieneutraal Veenendaal 2035' vastgesteld. In deze notitie zijn verschillende toekomstbeelden beschreven. Eén van die toekomstbeelden betreft 'energieneutraal wonen'. Als rol voor de gemeente wordt genoemd het beschikbaar stellen van middelen voor het realiseren van een aantal voorbeeldprojecten op het gebied van energie neutrale renovatie.

Op 1 april 2018 is de subsidieregeling voor aardgasvrije gebouwen via de TKI Urban Energy regeling van kracht geworden. Zie https://topsectorenergie.nl/nieuws/subsidie-voor-aardgasvrije-gebouwen-nu-beschikbaar

Naar aanleiding van deze subsidieregeling en de eerder vastgestelde startnotie heeft Arjan Koerts namens de fractie van de ChristenUnie het college de volgende schriftelijke vragen gesteld:

  1. Is de genoemde subsidieregeling bekend bij het college?
  2. Heeft u onderzocht of deze subsidieregeling mogelijkheden biedt om de energietransitie in Veenendaal te bevorderen?
  3. Zo ja, welke mogelijkheden ziet u om de subsidieregeling toe te passen? En met wie en voor welk bedrag gaat u een beroep doen op de subsidie?
  4. Zo nee, bent u bereid dit onderzoek te doen en uw bevindingen met ons te delen?
  5. Welke afspraken zijn er door de gemeente gemaakt met bouwers en projectontwikkelaars voor nieuwbouwwoningen of nieuw vastgoed met betrekking tot energieneutraliteit van de nieuwbouw?
  6. Hoe verhouden deze afspraken zich tot de hierboven genoemde energieneutraliteitsdoelstelling?
Labels
Energie
Milieu, energie, volksgezondheid en voedselveiligheid

« Terug naar homepage